Huynh Đoàn Vancouver Tất Niên

Cảm Hứng Mừng Thánh Tôma Đệ Con chỉ là một thợ may bé nhỏ,Nhưng trong con tình mến chúa bao la. Bao mũi kim may xong chiếc áo đẹp,Bấy nhiêu kinh con dâng Chúa chân thành. Nghẹn lòng đau con để lại gia đình,Dâng...