Bài viết gần đây 🌟

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊNFriday of the Twenty-ninth Week in Ordinary TimeSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 12:54-59Jesus said to the crowds,“When you see a cloud rising in the westyou say immediately

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊNThursday of the Twenty-ninth Week in Ordinary TimeSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 12:49-53Jesus said to his disciples:“I have come to set the earth on fire,and how

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊNWednesday of the Twenty-ninth Week in Ordinary TimeSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 12:39-48Jesus said to his disciples: “Be sure of this:if the master of the house had

GIỚI THIỆU SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

Những Lời Cầu Nguyện của Thánh Catarina thành SienaSách Những Lời Cầu Nguyện của Thánh Nữ Catarina thành Siena gồm 26 Lời Cầu Nguyện, chứa đựng những chân tình khẩn cầu lên Thiên

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM A – CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁOTwenty-ninth Sunday in Ordinary TimeSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : MT 22:15-21The Pharisees went offand plotted how they might entrap Jesus in speech.They

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊNThánh Inhaxiô Antiôkia Giám mục, Tử đạo. Lễ nhớMemorial of Saint Ignatius of Antioch, Bishop and MartyrSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 12:8-12Jesus said to his disciples: “I tell