Bài viết gần đây 🌟

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊNThánh Anê, Trinh nữ, Tử đạo Lễ nhớMemorial of Saint Agnes, Virgin and MartyrSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : Mk 3:7-12Jesus withdrew toward the sea with his disciples.A large

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊNWednesday of the Second Week in Ordinary TimeSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : Mk 3:1-6Jesus entered the synagogue.There was a man there who had a withered hand.They watched

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊNTuesday of the Second Week in Ordinary TimeSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : Mk 2:23-28As Jesus was passing through a field of grain on the sabbath,his disciples began to

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊNMonday of the Second Week in Ordinary TimeThánh Margarita Hungari, OP., trinh nữ. Lễ nhớ (Phụng vụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết)SỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : Mk 2:18-22The

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊNThursday of the First Week of Ordinary TimeSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : Mk 1:40-45A leper came to him and kneeling down begged him and said,“If you wish, you