Bài viết gần đây 🌟

Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên C

Thánh Anrê Kim, Phaolô Chung và các bạn, Tử đạo. Lễ nhớMemorial of Saints Andrew Kim Tae-gŏn, Priest, and Paul Chŏng Ha-sang, and Companions, MartyrsSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 8:1-3Jesus journeyed from one

Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên C

Thánh Gioan Maisan, OP. tu sĩ. Lễ nhớ (Dòng Anh Em Giảng Thuyết)Wednesday of the Twenty-fourth Week in Ordinary TimeSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 7:31-35Jesus said to the crowds:"To what shall

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên C

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên C

LỄ KÍNH ĐỨC MẸ SẦU BI, QUAN THẦY TỈNH DÒNGSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : Jn. 19:25-27READING FROM THE GOSPEL ACCORDING TO JOHNStanding by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister,