Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh, Gerard Francisco Parco Timoner III và Cha Phụ Tá Bề Trên Tổng Quyền Vùng Bắc Mỹ, Christopher Eggleton thăm Tu Xá Thánh Martin và Huynh Đoàn Đa Minh tại Vancouver từ 14-16/10/2022