Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martino 2022

Năm nay Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martino chi hội Calgary đã tổ chức một thánh lễ tại thánh đường giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm vào ngày 5/11/2022. Sau đây là vài hình ảnh ghi nhận trong thánh...

Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Mừng Bổn Mạng – Lễ Thánh Martin De Porres

Cứ mỗi dịp đầu tháng 11 hằng năm, các chi hội Hội Bảo Trở Ơn Gọi Thánh Martin De Porres lại quy tụ mừng lễ bổn Mạng. Năm nay, tại các giáo xứ do anh em Đa Minh đang phụ...