Cảm Nhận ‘Lửa’ Hồng Ân

Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời…    Chúng tôi là Ban Phục vụ các Huynh Đoàn bay từ Ottawa, Edmonton, Vancouver  trở về nhà mẹ, Tu Viện Thánh Đaminh, Calgary, Canada, hợp cùng với Huynh Đoàn sở tại, thánh...

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GIÁO XỨ THÁNH GIUSE VANCOUVER

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH thuộc GIÁO XỨ THÁNH GIUSE VANCOUVER được thành lập ngày 16.11.2003 Thánh Bổn Mạng TÔMA NGUYỄN VĂN ĐỆ               Ngày Mừng Thánh Bổn Mạng: 19/12 Số thành viên là 77 người Nhiệm kỳ Ban Phục Vụ đương...

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM (CALGARY)

THÁNH BỔN MẠNG: GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1995 do cha Giuse Nguyễn Công Lý Bổn mạng: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh Đoàn trưởng...