Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martino 2022

Năm nay Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martino chi hội Calgary đã tổ chức một thánh lễ tại thánh đường giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm vào ngày 5/11/2022. Sau đây là vài hình ảnh ghi nhận trong thánh...

Tin tức Mục Vụ tại các Giáo Xứ

https://www.youtube.com/watch?v=M4-6P0KuSGM&ab_channel=CatholicCentral

Phát Thanh "Chứng Nhân Tin Mừng" - GW0424 - Jul 14 2024

https://www.youtube.com/channel/UCTK7Rs-ZI9TeOyEAKAjOPRg

Số Đặc Biệt: Kỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời của Cha Thánh Đa Minh

CHÂN-LÝ-SỐ-DẶC-BIỆT-NĂM-THÁNH-DA-MINH-KỶ-NIỆM-800-NĂM-SINH-NHẬT-TRÊN-TRỜI-CỦA-CHA-THÁNHDownload

LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN Thursday of the Eighteenth Week in Ordinary Time

SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mt 16:13-23 Jesus went into the region of Caesarea Philippiand he asked his disciples,“Who do people say that the Son of Man is?”They replied, “Some say John the Baptist, others Elijah,still others Jeremiah or one...

LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục. Lễ nhớ. Memorial of Saint John Vianney, Priest

SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mt 15:21-28 At that time Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon.And behold, a Canaanite woman of that district came and called out,“Have pity on me, Lord, Son of David!My daughter is tormented...

LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN Tuesday of the Eighteenth Week in Ordinary Time

SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mt 14:22-36 Jesus made the disciples get into a boatand precede him to the other side of the sea,while he dismissed the crowds.After doing so, he went up on the mountain by himself to pray.When...