Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Mừng Bổn Mạng – Lễ Thánh Martin De Porres

Cứ mỗi dịp đầu tháng 11 hằng năm, các chi hội Hội Bảo Trở Ơn Gọi Thánh Martin De Porres lại quy tụ mừng lễ bổn Mạng. Năm nay, tại các giáo xứ do anh em Đa Minh đang phụ...