Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Mừng Bổn Mạng – Lễ Thánh Martin De Porres

Cứ mỗi dịp đầu tháng 11 hằng năm, các chi hội Hội Bảo Trở Ơn Gọi Thánh Martin De Porres lại quy tụ mừng lễ bổn Mạng. Năm nay, tại các giáo xứ do anh em Đa Minh đang phụ trách tại Canada, đã tổ chức lễ mừng kính Thánh Martin De Porres vào Thứ Bảy, ngày 6/11/2021. Đây là dịp để mọi người ôn lại tiểu sử và đời sống thánh thiện của Thánh Martin, hầu noi gương bắt chước các nhân đức của ngài. Đồng thời, hiệp dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho các thành viên trong Hội còn sống cũng như đã qua đời. Vì tình trạng dịch bệnh Covid 19 kéo dài, nên ngoài việc dâng Thánh Lễ, các hội viên không thể ngồi lại gặp gỡ và chia sẻ như mọi năm. Hy vọng tình trạng dịch bệnh sẽ chóng qua, để năm tới mọi người được vui hưởng một mùa lễ trọn vẹn hơn.

Chi Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martin De Porres tại Gx. Thánh Vinh Sơn Liêm mừng lễ Bổn Mạng (6/11/2021)