LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

 THÁNH MÁT THÊU Tông đồ. Lễ kính Feast of Saint Matthew, Apostle and evangelist 

 SỐNG LỜI CHÚA 

GOSPEL : Mt 9:9-13 

As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, “Follow me.” And he got up and followed him. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners came and sat with Jesus and his disciples. The Pharisees saw this and said to his disciples, “Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?” He heard this and said, “Those who are well do not need a physician, but the sick do. Go and learn the meaning of the words, I desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous but sinners.” 

LỄ và CÁC BÀI ĐỌC 

Ca nhập lễ : Mt 28,19-20 

Chúa nói : 

“Anh em hãy đi đến với muôn dân, 

làm phép rửa cho họ, 

dạy bảo họ tuân giữ 

những điều Thầy đã truyền cho anh em, 

để muôn dân trở nên môn đệ của Thầy.” 

Bài đọc 1 : Ep 4,1-7.11-13 

Chính Đức Ki-tô đã ban cho kẻ này làm Tông Đồ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 

1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người, và trong mọi người. 

7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho. 11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 

Đáp ca : Tv 18A,2-3.4-5ab (Đ. x. c.5a) 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

2Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. 3Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

4Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, 5abmà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. 

Đ. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. 

Tung hô Tin Mừng 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa. Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng : Mt 9,9-13 

Anh hãy theo tôi. Ông Mát-thêu đứng dậy đi theo Đức Giê-su. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người. 

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” 

Ca hiệp lễ : Is 45,8 

Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, 

mây hãy đổ mưa, mưa Đấng Công Chính, 

Đất rộng mở, cho xuất hiện Vị Cứu Tinh. 

SUY NIỆM 

TƯƠNG LAI CỦA TỘI NHÂN 

Ngạn ngữ Tây phương có câu: “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai.” 

Mátthêu từng là một viên thu thuế. Và trong xã hội Do Thái bấy giờ, ông bị liệt vào hàng tội lỗi, ngang bằng với phường trộm cướp và gái điếm. Ai ai cũng tránh xa. Nhưng rồi, Đức Giêsu đã đến và gọi Mátthêu làm môn đệ. Người là vị lương y đến chữa lành những 

thương tích tội lỗi, mở ra một chân trời xán lạn cho các tội nhân. Cuộc đời Mátthêu được biến đổi bởi lòng thương xót của Thiên Chúa, hiện thân là Đức Giêsu Kitô. 

Nhìn vào gương thánh nhân, chúng ta hãy nhớ lại lời mời gọi nên thánh ngày lãnh Phép Thanh Tẩy và can đảm đứng lên mỗi khi phạm tội. Ắt hẳn, chúng ta không thể xóa bỏ hoàn toàn quá khứ của mình, nhưng chúng ta có thể kiến tạo một tương lai tươi sáng bằng cách tựa nương vào lòng thương xót của Chúa, Đấng đến cứu những người tội lỗi. 

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh) 

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY 

Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi chúng con vấp ngã vì phạm tội, xin giúp chúng con thấy Chúa đến gần bên, gọi chúng con đứng lên, tiếp tục bước theo Ngài. Amen. 

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO 

Thánh Matthêu 

Thánh Matthêu là một người thu thuế trong thành Caphanaum nơi Đức Chúa Giêsu sinh sống. Thánh nhân là người gốc Dothái nhưng lại làm việc cho người Rôma, lúc ấy đang cai trị những người Dothái. Vì lý do này, những người Dothái bản xứ rất căm ghét Matthêu. Họ không làm bất cứ thứ gì chung với “những hạng tội lỗi công khai” này, như những người thu thuế giống Matthêu vậy. 

Thế nhưng, Đức Chúa Giêsu lại không cảm thấy như vậy! Ngày kia, thấy Matthêu đang ngồi ở bàn thu thuế, Đức Chúa Giêsu liền nói: “Hãy theo Ta!” Lập tức Matthêu bỏ lại tiền bạc và địa vị mà đi theo Đức Giêsu, trở thành một trong số mười hai tông đồ của Người. Sau đó, Matthêu đã làm một bữa tiệc rất thịnh soạn để thết đãi Chúa Giêsu. Ngài cũng mời các bạn bè cùng làm nghề thu thuế như ngài tới gặp Đức Chúa Giêsu và nghe Chúa dạy bảo. Có vài người đã bắt lỗi Chúa vì Người dám đồng bàn với những người mà họ cho là “quân tội lỗi.” Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu đã có sẵn câu trả lời: “Những người mạnh khỏe thì không cần đến thầy thuốc; chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu gọi những người công chính, mà là để kêu gọi những người tội lỗi biết ăn năn hối cải” (Mt 9,12). 

Sau khi Chúa Giêsu về trời, thánh Matthêu đã ở lại Palestina. Thánh nhân lưu lại đó ít lâu và rao giảng cho dân chúng nghe biết về Đức Chúa Giêsu. 

Chúng ta rất quen thuộc với sách Tin mừng theo thánh Matthêu, cuốn sách mô tả câu chuyện về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu và những điều Người dạy. Tin mừng này được linh hứng và được đặt tên là Tin mừng theo thánh Matthêu, nhưng chúng ta không chắc là thánh Matthêu có thực sự là tác giả viết đã cuốn sách này hay không. Trong sách Tin mừng 

theo thánh Matthêu, Chúa Giêsu được trình bày cho những người bản xứ Dothái như là Đấng Mêsia mà các ngôn sứ đã tiên báo là sẽ đến để cứu giúp chúng ta. 

Sau khi rao giảng Tin mừng cho nhiều người, thánh Matthêu đã tử đạo để làm chứng cho đức tin ngài rao giảng. 

Chúng ta có thỉnh thoảng dán nhãn cho ai là “hạng đồi bại” hay “quân tội lỗi” không? Nếu có, chúng ta hãy cầu xin với thánh Matthêu. Chúng ta hãy nài xin thánh nhân giúp chúng ta tránh dùng những nhãn hiệu đó. Chúng ta không muốn bắt chước các việc làm sai trái của họ, nhưng chúng ta không nên khinh bỉ họ. Chúng ta hãy thẳng thắn nói “không” với tội lỗi nhưng hãy đối xử với những người tội lỗi bằng tấm lòng hiểu biết và cảm thông. 

http://www.paolinevn.org