LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Friday of the Eleventh Week in Ordinary Time

Matthew [6:19-23] Treasures in Heaven - YouTube

SNG LI CHÚA

GOSPEL : Mt 6:19-23

Jesus said to his disciples:
“Do not store up for yourselves treasures on earth,
where moth and decay destroy, and thieves break in and steal.
But store up treasures in heaven,
where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal.
For where your treasure is, there also will your heart be.

“The lamp of the body is the eye.
If your eye is sound, your whole body will be filled with light;
but if your eye is bad, your whole body will be in darkness.
And if the light in you is darkness, how great will the darkness be.” 

LỄ và CÁC BÀI ĐỌC

Ca nhập lễ : Tv 26,7.9

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa.

Chính Ngài là Đấng phù trợ con,

xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,

lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

Bài đọc 1 : 2 V 11,1-4.9-18.20

Người ta xức dầu cho hoàng tử Giô-át và hô lên : Vạn tuế đức vua.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

1 Ngày ấy, bà A-than-gia, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. 2 Nhưng bà Giơ-hô-se-va, ái nữ vua Giô-ram và là chị của vua A-khát-gia-hu, đã ẵm Giô-át, con vua A-khát-gia-hu, lén đưa cậu ra khỏi số các hoàng tử sẽ bị sát hại, giấu trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Như thế, người ta đã giấu được cậu bé khuất mắt bà A-than-gia, và cậu không bị giết. 3 Cậu Giô-át ở lại với bà Giơ-hô-se-va trong Nhà Đức Chúa, lẩn trốn ở đó sáu năm, suốt thời bà A-than-gia cai trị xứ sở.

4 Năm thứ bảy, ông Giơ-hô-gia-đa sai người đi mời các vị chỉ huy một trăm quân thuộc đạo binh Ca-ri và thuộc đoàn thị vệ. Ông cho họ vào trong Nhà Đức Chúa với ông. Ông kết ước với họ, bắt họ tuyên thệ trong Nhà Đức Chúa, và cho họ được thấy hoàng tử.

9 Các vị chỉ huy một trăm quân làm đúng mọi điều tư tế Giơ-hô-gia đã truyền. Mỗi vị chỉ huy đem theo người của họ, những người đang phiên trực ngày sa-bát, cùng với những người hết phiên trực ngày sa-bát. Họ đến với tư tế Giơ-hô-gia-đa. 10 Tư tế trao cho các vị chỉ huy trăm quân, giáo và thuẫn của vua Đa-vít để trong Nhà Đức Chúa. 11 Các thị vệ ai nấy đều cầm khí giới trong tay, đứng dàn từ phía nam đến phía bắc Nhà Đức Chúa, trước bàn thờ và trước Nhà Đức Chúa cốt để bao quanh vua. 12 Ông Giơ-hô-gia-đa rước hoàng tử ra, đội vương miện và trao cuộn Chứng Ước. Người ta phong vương và xức dầu cho hoàng tử, rồi vỗ tay hô lên : “Vạn tuế đức vua !”

13 Khi bà A-than-gia nghe tiếng dân chúng la, bà đi về phía họ đang ở trong Nhà Đức Chúa. 14 Bà nhìn lên, thì kìa vua đứng trên bệ cao theo nghi lễ vẫn thường cử hành, các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trỗi vang. Bà A-than-gia liền xé áo mình ra và kêu lên : “Phản loạn ! Phản loạn !” 15 Tư tế Giơ-hô-gia-đa truyền lệnh cho các vị chỉ huy một trăm quân đứng đầu toán binh, ông bảo họ : “Lôi nó ra khỏi hàng quân ! Ai theo nó, thì lấy gươm chém chết !” Quả thật, tư tế đã từng nói : “Nó không được chết trong Nhà Đức Chúa !” 16 Họ liền túm lấy bà. Và khi bà đi qua lối Cửa Ngựa để tới đền vua ; thì họ giết bà ở đó.

17 Ông Giơ-hô-gia-đa lập giao ước giữa Đức Chúa, vua và dân, nhờ đó dân trở thành dân của Đức Chúa. Ông cũng lập giao ước giữa vua và dân. 18 Toàn dân trong xứ kéo tới phá huỷ đền Ba-an, rồi đập nát các bàn thờ và tượng thần. Còn Mát-tan, tư tế của thần Ba-an, thì họ giết ngay trước các bàn thờ.

Tư tế Giô-hô-gia-đa đặt những trạm canh để giữ Nhà Đức Chúa. 20 Toàn dân trong xứ thì vui mừng, còn thành vẫn không động tĩnh. Về phần bà A-than-gia, họ đã lấy gươm giết chết trong đền vua.

Đáp ca : Tv 131,11.12.13-14.17-18 (Đ. c.13)

Đ. Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

11Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
và sẽ không thất tín bao giờ,
thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.

Đ. Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

12Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng,
thì con cái chúng đến muôn đời
cũng sẽ được lên kế vị ngươi !”

Đ. Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

13Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.
14Người phán : “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.”

Đ. Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

17“Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường,
sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.
18Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã,
còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”

Đ. Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

Tung hô Tin Mừng : Mt 5,3

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mt 6,19-23

Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !”

Ca hiệp lễ : Tv 26,4 

Một điều tôi kiếm tôi xin,

là luôn được ở trong đền Chúa tôi

mọi ngày trong suốt cuộc đời.

SUY NIỆM

KHO TÀNG TÌNH YÊU

Ý thức được sự chóng tàn của thế gian, ông Côhelét đã nói trong sách Giảng Viên: “Phù vân quả là phù phân.” (Gv 1, 2) 

Quả vậy, người thợ mỏ dùng xẻng để đào vàng, công nhân dùng sức để kiếm tiền, thương gia dùng mánh lới để sinh lời,… Tất cả đều ra sức tìm lấy kho tàng của riêng mình. Nhưng tất cả cũng chỉ là những giá trị chóng hư. Thiên Chúa đã ban tặng trong mỗi tâm hồn con người một trái tim. Trái tim ấy luôn bồi hồi nhịp đập yêu thương và khát khao chia sẻ. Kho tàng của chúng ta chỉ có thể được đo lường bằng tình yêu. Càng yêu nhiều, chúng ta càng trở nên giàu có. Trước hết là yêu mến Thiên Chúa, kế đến thương lấy người khác như chính mình. 

Kho tàng của chúng ta là chính Thiên Chúa. Người không bỏ rơi những kẻ yêu mến Người. Kho tàng vật chất không cứu chúng ta khi cô đơn, tuyệt vọng. Những lúc ấy, tình yêu vĩnh cữu của Thiên Chúa mới là nơi tâm hồn con người được vỗ về. Để đáp trả tình yêu ấy, chúng ta được mời gọi yêu thương cả những người xung quanh. Khi làm việc lành giúp đỡ họ, chúng ta đã làm cho chính Thiên Chúa vậy.  

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ tâm hồn chúng con trước những vui thú của thế gian. Xin cho chúng con chỉ biết tìm kiếm Chúa làm gia nghiệp mà thôi. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC tiếp các tham dự viên tổng tu nghị Hội Thừa sai Phi châu

Trong cuộc tiếp kiến các tham dự viên tổng tu nghị Hội Thừa sai Phi châu vào trưa ngày 13/6/2022, Đức Thánh Cha mời gọi họ trở nên chứng tá ngôn sứ qua đời sống cầu nguyện và tình huynh đệ mà họ thể hiện giữa những bối cảnh nghèo khổ, bất an và bấp bênh của những nơi họ đến loan báo Tin Mừng.

Hội Thừa sai Phi châu, thường được gọi là các cha Trắng, được Đức Hồng y Charles-Martial Allemand-Lavigerie, Tổng giám mục của Algiers, thành lập năm 1868, tập trung vào việc loan báo Tin Mừng và giáo dục, chủ yếu ở châu Phi. Hiện dòng có gần 1500 thành viên đến từ 36 quốc gia và đang hoạt động tại hơn 40 quốc gia.

Ngỏ lời với các nhà truyền giáo châu Phi, trước hết Đức Thánh Cha lập lại sự tiếc nuối vì phải hoãn chuyến viếng thăm Congo và Nam Sudan. Ngài nói rằng ở tuổi ngài thì không dễ để đi truyền giáo, “nhưng lời cầu nguyện và tấm gương của anh em đã mang lại cho tôi sự can đảm và tôi tin tưởng có thể thăm viếng những dân tộc mà tôi yêu quý này.”

Lòng biết ơn và niềm hy vọng

Tiếp đến Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai yếu tố được suy tư trong những ngày tổng hội, đó là “với lòng biết ơn” và “với niềm hy vọng”. Ngài nói rằng “Ai không biết tạ ơn Chúa về những món quà mà Người đã trao tặng dọc trên hành trình – dù mệt mỏi và có lúc đau đớn – thì họ sẽ không có một tâm hồn hy vọng, mở lòng đón nhận những điều bất ngờ của Chúa và tin tưởng vào sự quan phòng của Người.” Một cộng đoàn biết ơn Chúa và anh em, và giúp nhau hy vọng vào Chúa Phục Sinh là một cộng đoàn thu hút và nâng đỡ những ai được kêu gọi. Vì vậy, ngài khuyến khích họ hãy tiếp tục sống lòng biết ơn và hy vọng.

Tông đồ là chứng nhân

Đề cập đến chủ đề của tổng tu nghị lần này của các Thừa sai Phi châu: “sứ vụ như chứng tá ngôn sứ”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng dù thế giới, và cả châu Phi, thay đổi, nhưng đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho Đấng Sáng lập của họ không thay đổi. Đức Thánh Cha giải thích: “Tông đồ của Chúa Giêsu không phải là người chiêu dụ tín đồ, hay nhà quản lý, hay giảng viên uyên bác, hay ‘phù thuỷ’ công nghệ, nhưng là một nhân chứng.

Cầu nguyện và tình huynh đệ

Đức Thánh Cha giải thích tiếp rằng chứng tá bao gồm trong hai điều cốt yếu là cầu nguyện và tình huynh đệ và đưa ra gương mẫu của thánh Charles de Foucauld, người “bắt đầu từ kinh nghiệm mãnh liệt của mình về Chúa, đã thực hiện một cuộc hành trình biến đổi đến mức cảm thấy mình là anh em của tất cả mọi người.”

Cộng đoàn ngôn sứ

Và chứng tá ngôn sứ, theo Đức Thánh Cha, có tính cộng đoàn, khi cộng đoàn gồm những người thuộc các sắc tộc và văn hoá khác nhau sống cầu nguyện và huynh đệ, đối thoại với con người và văn hoá địa phương, là họ sống niềm vui tuyệt vời của việc loan báo Tin Mừng. (CSR_2486_2022)

Hồng Thủy – Vatican News