LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

Saturday of the Fourth Week in Ordinary Time

02.06 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên Năm lẻ Dt 13, 15-17, 20-21; Mc 6,  30-34 « TU HỘI TIỂU ĐỆ TIỂU MUỘI CHÚA THÁNH THẦN The Little Brothers &  Sisters of the Holy Spirit - LHS

SNG LI CHÚA

GOSPEL : Mk 6:30-34

The Apostles gathered together with Jesus
and reported all they had done and taught.
He said to them,
“Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.”
People were coming and going in great numbers,
and they had no opportunity even to eat.
So they went off in the boat by themselves to a deserted place.
People saw them leaving and many came to know about it.
They hastened there on foot from all the towns
and arrived at the place before them.

When Jesus disembarked and saw the vast crowd,
his heart was moved with pity for them,
for they were like sheep without a shepherd;
and he began to teach them many things.

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ : Tv 105,47

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

xin Ngài thương cứu độ,

quy tụ chúng con về, từ giữa muôn dân nước,

để chúng con xưng tụng Thánh Danh

và được hiên ngang tán dương Ngài.

Bài đọc 1 : 1 V 3,4-13

Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

4 Hồi đó, Vua Sa-lô-môn đi Ghíp-ôn để tế lễ vì chỗ ấy là nơi cao quan trọng nhất ; vua Sa-lô-môn dâng một ngàn lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ ấy. 5 Tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán : “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho.” 6 Vua Sa-lô-môn thưa : “Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tớ Chúa là Đa-vít thân phụ con, như người đã bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính, với tâm hồn ngay thẳng. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người, khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay. 7 Và bây giờ, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. 8 Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, không sao đếm nổi. 9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái ; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế ?” 10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. 11 Thiên Chúa phán với vua : “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, 12 thì này, Ta làm theo như lời ngươi : Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, không một ai bì kịp. 13 Cả điều ngươi không xin, Ta cũng sẽ ban cho ngươi : giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi, không có ai trong các vua được như ngươi.”

Đáp ca : Tv 118,9-10.11-12.13-14 (Đ. c.12b)

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

9Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng ?
Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy.
10Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,
xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

11Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,
để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.
12Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

13Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,
các quyết định miệng Ngài phán ra.
14Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
hơn là được tiền rừng bạc bể.

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Tung hô Tin Mừng : Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mc 6,30-34

Họ như bầy chiên không người chăn dắt.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Ca hiệp lễ : Tv 30,17-18 

Lạy Chúa, xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời

trên tôi tớ Ngài đây,

và lấy tình thương mà cứu độ,

xin đừng để con phải nhục nhã,

vì đã kêu cầu Ngài.

SUY NIỆM

ĐỘNG LÒNG THƯƠNG

Một người mẹ hỏi đứa con 5 tuổi của mình: “Nếu hai mẹ con ta đang đói và có 2 quả táo, con sẽ làm gì?” Cậu bé nghĩ một lát rồi trả lời: “Con sẽ cắn mỗi quả táo một miếng mẹ à!” Bà mẹ thở dài và thất vọng, hỏi con: “Con có thể nói cho mẹ biết vì sao con làm vậy không?” Bà mẹ bật khóc khi nghe đứa con trả lời: “Con muốn thử và giành quả ngọt hơn cho mẹ ạ!”

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu chạnh lòng thương khi thấy dân chúng đau khổ. Cảm thông với đám đông, Người như vị Mục tử chăm lo cho đoàn chiên. Đức Giêsu có một tâm hồn tinh tế và nhạy bén với nhu cầu của con người. Nỗi khổ mà Người bận tâm là đám dân này không biết Tin Mừng. Do vậy, Đức Giêsu “dạy họ nhiều điều”, đó là lời đem lại sự sống đời đời.

Người Kitô hữu được mời gọi bắt chước Đức Giêsu biết rung động và cảm thông với nỗi khổ của người khác. Khi con tim biết rung động, tình thương phủ khắp trên bước đường cuộc sống của ta.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rung động trước nỗi khổ của người khác và san sẻ với họ. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô: Loan báo Tin Mừng không mệt mỏi, cho tất cả mọi người

Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 98 Đức Thánh Cha nhắc đến ba chiều kích của việc truyền giáo: ra đi không mệt mỏi, chiều kích cách chung và Thánh Thể, và chiều kích hoàn vũ và hiệp hành.

Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 98 sẽ được cử hành vào ngày 20/10 năm nay. Sứ điệp cho Ngày này có tựa đề “Anh em hãy đi và mời tất cả vào dự tiệc” (x. Mt 22,9) và được công bố ngày 2/2.

Từ lời mời gọi trong dụ ngôn tiệc cưới, Đức Thánh Cha suy tư về một số khía cạnh quan trọng của việc loan báo Tin Mừng.

Không mệt mỏi

“Anh em hãy đi và hãy mời!” Đức Thánh Cha suy tư về việc truyền giáo như là việc không ngừng ra đi và mời gọi đến dự tiệc của Chúa. “Truyền giáo là ra đi không mệt mỏi hướng tới toàn thể nhân loại để mời gọi họ gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa. Thiên Chúa, Đấng yêu thương cao cả và giàu lòng thương xót, luôn dang tay ra với mọi người để kêu gọi họ đến với hạnh phúc của Nước Người, bất chấp sự thờ ơ hay khước từ”.

Dịu dàng; không ép buộc

Chúa Giêsu sai các môn đệ “Hãy đi!”. Vì thế, Giáo hội sẽ tiếp tục vượt qua mọi ranh giới, ra đi và ra đi mà không mệt mỏi hay nản lòng trước những khó khăn và trở ngại, để trung thành thực hiện sứ mạng Chúa trao. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng sứ vụ mang Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo phải theo cách thế của Chúa Giêsu, đó là với niềm vui, sự cao thượng, lòng nhân từ; không có vũ lực, ép buộc, chiêu dụ; luôn luôn gần gũi, cảm thông và dịu dàng.

Chiều kích cánh chung và Thánh Thể của sứ vụ

Điểm thứ hai Đức Thánh Cha suy tư là chiều kích cánh chung và Thánh Thể của sứ vụ của Chúa Kitô và của Giáo hội. Tiệc cưới là hình ảnh của ơn cứu độ chung cuộc trong Nước Chúa, được thực hiện với Chúa Giêsu Cứu Thế và là Con Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự sống tràn đầy (x. Ga 10,10). Sự sung mãn của sự sống, quà tặng của Chúa Kitô, được nếm trước trong bàn tiệc Thánh Thể. Do đó, lời mời đến tiệc cưới cánh chung liên kết cách nội tại với lời mời đến bàn tiệc Thánh Thể, nơi Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời và Thịt Máu của Người. Do đó chúng ta được mời sống mỗi Thánh lễ với tất cả chiều kích, đặc biệt là chiều kích cánh chung và truyền giáo.

Giáo hội hiệp hành truyền giáo

Cuối cùng, Đức Thánh Cha suy tư về sứ vụ hoàn vũ của các môn đệ Chúa Kitô và toàn thể Giáo hội hiệp hành-truyền giáo. “Tất cả” được mời gọi, không ai bị loại trừ. Chúng ta được mời gọi loan báo Tin Mừng cho tất cả, quan tâm đến mọi người trong hoàn cảnh xã hội và luân lý của họ. Tiệc cưới của Con Thiên Chúa đã được chuẩn bị luôn mở cửa cho tất cả bởi vì tình yêu vô biên và nhưng không Người danh cho mỗi chúng ta. Việc truyền giáo cho tất cả đòi sự dấn thân của tất cả. Do đó cần tiếp tục hành trình tiến tới một Giáo hội tất cả hiệp hành-truyền giáo để phục vụ Tin Mừng.Vatican News