LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

Tuesday of the Fourth Week in Ordinary Time

Today's Gospel: Mk 5:21-43 Reflection:... - Moviment Kerŷgma | Facebook

SNG LI CHÚA

GOSPEL : Mk 5:21-43

When Jesus had crossed again in the boat
to the other side,
a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea.
One of the synagogue officials, named Jairus, came forward.
Seeing him he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying,
“My daughter is at the point of death.
Please, come lay your hands on her
that she may get well and live.”
He went off with him
and a large crowd followed him.

There was a woman afflicted with hemorrhages for twelve years.
She had suffered greatly at the hands of many doctors
and had spent all that she had.
Yet she was not helped but only grew worse.
She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd
and touched his cloak.
She said, “If I but touch his clothes, I shall be cured.”
Immediately her flow of blood dried up.
She felt in her body that she was healed of her affliction.
Jesus, aware at once that power had gone out from him,
turned around in the crowd and asked, “Who has touched my clothes?”
But his disciples said to him,
“You see how the crowd is pressing upon you,
and yet you ask, Who touched me?”
And he looked around to see who had done it.
The woman, realizing what had happened to her,
approached in fear and trembling.
She fell down before Jesus and told him the whole truth.
He said to her, “Daughter, your faith has saved you.
Go in peace and be cured of your affliction.”

While he was still speaking,
people from the synagogue official’s house arrived and said,
“Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?”
Disregarding the message that was reported,
Jesus said to the synagogue official,
“Do not be afraid; just have faith.”
He did not allow anyone to accompany him inside
except Peter, James, and John, the brother of James.
When they arrived at the house of the synagogue official,
he caught sight of a commotion,
people weeping and wailing loudly.
So he went in and said to them,
“Why this commotion and weeping?
The child is not dead but asleep.”
And they ridiculed him.
Then he put them all out.
He took along the child’s father and mother
and those who were with him
and entered the room where the child was.
He took the child by the hand and said to her, “Talitha koum,”
which means, “Little girl, I say to you, arise!”
The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around.
At that they were utterly astounded.
He gave strict orders that no one should know this
and said that she should be given something to eat.

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ : Tv 105,47

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

xin Ngài thương cứu độ,

quy tụ chúng con về, từ giữa muôn dân nước,

để chúng con xưng tụng Thánh Danh

và được hiên ngang tán dương Ngài.

Bài đọc 1 : 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30 – 19,3

Áp-sa-lôm, con ơi ! Phải chi cha chết thay con !

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

18 9 Khi ấy, Áp-sa-lôm bị bề tôi vua Đa-vít bắt gặp. Áp-sa-lôm đang cưỡi con la đi vào dưới một cây vân hương lớn, cành lá chằng chịt. Đầu y mắc vào cây vân hương và y bị treo giữa trời và đất, còn con la y cưỡi thì đi mất. 10 Một người trông thấy và báo tin cho ông Giô-áp : “Này, tôi thấy Áp-sa-lôm treo trên một cây vân hương.” 14b Ông Giô-áp cầm lấy ba cây thương trong tay, đâm vào tim Áp-sa-lôm, khi y vẫn còn sống, treo trên cây vân hương.

24 Vua Đa-vít đang ngồi giữa hai cửa thành. Người lính canh đi tới sân thượng cửa thành, trên tường thành. Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy một người đang chạy một mình. 25a Người lính canh kêu lên và báo tin cho vua. 30 Vua nói : “Hãy lui ra một bên và đứng đó.” Anh lui ra một bên và đứng chờ.

31 Bấy giờ người Cút đến. Người Cút nói : “Xin đức vua là chúa thượng tôi nghe tin mừng. Hôm nay Đức Chúa đã phân xử để ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại ngài.” 32 Đức vua hỏi người Cút : “Cậu Áp-sa-lôm có được bình an không ?” Người Cút trả lời : “Ước chi các kẻ thù của đức vua là chúa thượng tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại ngài để làm hại ngài, đều phải chung một số phận như cậu ấy !”

19 1 Vua Đa-vít run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói : “Áp-sa-lôm con ơi, con ơi, Áp-sa-lôm con ơi ! Phải chi cha chết thay con ! Áp-sa-lôm con ơi, con ơi !” 2 Người ta báo cho ông Giô-áp : “Kìa đức vua đang khóc, đang khóc thương Áp-sa-lôm !” 3 Hôm ấy, chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân binh, vì hôm ấy, quân binh được nghe nói rằng : “Đức vua buồn phiền vì mất con.”

Đáp ca : Tv 85,1-2.3-4.5-6 (Đ. c.1a)

Đ. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con.

1Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.
2Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu.
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.

Đ. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con.

3Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa :
con kêu con gọi Chúa suốt ngày.
4Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

Đ. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con.

5Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin ;
6lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

Đ. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con.

Tung hô Tin Mừng : Mt 8,17

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mc 5,21-43

Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

21 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài xin : “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống.” 24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo choàng của Người. 28 Vì bà tự nhủ : “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. 30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi : “Ai đã sờ vào áo tôi ?” 31 Các môn đệ thưa : “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi : ‘Ai đã sờ vào tôi ?’” 32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. 34 Người nói với bà ta : “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”

35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo : “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa ?” 36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường : “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” 37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. 38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà và bảo họ : “Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy ? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” 40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo Người, cùng đi vào nơi nó đang nằm. 41 Người cầm lấy tay nó và nói : “Ta-li-tha kum”, có nghĩa là : “Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !” 42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta sửng sốt kinh ngạc. 43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

Ca hiệp lễ : Tv 30,17-18 

Lạy Chúa, xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời

trên tôi tớ Ngài đây,

và lấy tình thương mà cứu độ,

xin đừng để con phải nhục nhã,

vì đã kêu cầu Ngài.

SUY NIỆM

NIỀM TIN

Hai cha con đi qua một cái cầu. Người cha lo lắng cho đứa con nên nói với đứa con: “Con ơi, hãy nắm lấy tay của cha để không bị ngã xuống sông”. Người con thưa: “Không, cha hãy nắm lấy tay con”. Người cha bối rối hỏi: “Có gì khác đâu?” Người con nói: “Có ạ, nếu con nắm tay cha thì có gì con sẽ buông tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm tay con, con biết dù có điều gì xảy ra cha cũng không bao giờ buông tay con ra”.

Hai phép lạ trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy cuộc chiến thắng của Đức Giêsu đối với bệnh tật và cái chết. Nhờ lòng tin của ông Giaia mà con gái của ông được sống và cũng nhờ lòng tin mà người phụ nữ bị băng huyết được chữa lành. Lòng tin là sợi chỉ để nối kết con người với Đức Giêsu. Cuộc gặp gỡ ấy sẽ đem đến cho con người điều họ mong ước.

Trình thuật con gái của ông Giaia sống lại cho chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu đến, cái chết trở thành một giấc ngủ. Sau khi chết, quyền năng của Người vượt thắng tử thần, con người cũng được sống lại, như tỉnh giấc sau khi ngủ vậy.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin mở con mắt đức tin cho chúng con, để chúng con biết đón nhận những biến cố trong cuộc sống này. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Kinh truyền tin 28/01: Hãy để Chúa Giê-su chữa lành nội tâm của chúng ta

Trưa Chúa Nhật ngày 28/1, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ Dinh Tông Toà để cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, ngài có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên.

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về Chúa Giêsu khi Người giải thoát một người bị “thần ô uế” nhập (xem Mc 1,21-28). Thần ô uế đã hành hạ người ấy và tiếp tục làm người ấy phải kêu la (xem câu 23,26). Đây là điều ma quỷ làm: nó muốn chiếm hữu để “xiềng xích linh hồn chúng ta”. Và chúng ta phải cẩn thận với những thứ “xiềng xích” bóp nghẹt sự tự do của chúng ta. Hãy thử kể tên một số xiềng xích có thể thắt chặt trái tim chúng ta.

Tôi nghĩ đến các loại nghiện, khiến người ta trở nên nô lệ, không bao giờ thoả mãn và làm tiêu hao sức lực, tiền của và tình cảm; Tôi nghĩ đến những hình thức thời trang thống trị, thúc đẩy chủ nghĩa hoàn hảo, chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa khoái lạc, khiến con người trở nên hàng hóa và hủy hoại các mối tương quan của họ. Và một lần nữa, có những cám dỗ và điều kiện làm xói mòn lòng tự trọng, sự thanh thản và khả năng lựa chọn và yêu cuộc sống; có những nỗi sợ hãi khiến người ta nhìn về tương lai một cách bi quan và thiếu bao dung, luôn đổ lỗi cho người khác; và sự tôn thờ quyền lực, tạo ra xung đột và sử dụng vũ khí giết chết hoặc sự bất công kinh tế và thao túng tư tưởng. Điều đó tồn tại rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta.

Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi tất cả những xiềng xích này. Và hôm nay, trước sự thách thức của thần ô uế đang la lên “Ông muốn gì […]? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi?” (câu 24), Người đáp: “Câm đi! Hãy xuất khỏi người này!” (câu 25). Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự dữ và – chúng ta hãy cẩn thận để ý – không bao giờ nói chuyện với ma quỷ! Ngay cả trong sa mạc, Chúa Giê-su dùng lời của Thiên Chúa chứ Người không bao giờ nói chuyện với ma quỷ. Mặt khác, chúng ta thường để xiềng xích của nó siết chặt chúng ta cho đến khi chúng làm cho chúng ta trở nên hết sức tồi tệ, nhưng điều này càng khiến chúng ta khó thoát khỏi chúng hơn. Tuy nhiên, Chúa Kitô nhắc nhở chúng ta rằng với ma quỷ chúng ta không bao giờ thương lượng.

Vậy phải làm gì khi chúng ta cảm thấy bị cám dỗ và đè nén? Chúng ta hãy kêu cầu Chúa Giêsu: kêu cầu Người tại nơi đó, nơi chúng ta cảm thấy bị xiềng xích của sự dữ và sợ hãi đang thắt chặt nhất. Hôm nay Chúa, với sức mạnh của Thánh Thần, cũng muốn lặp lại với thần dữ: “Hãy rời khỏi đây, để cho con tim được bình an, không được chia rẽ thế giới, gia đình, cộng đoàn nữa; hãy để họ sống bình yên, để hoa trái Thánh Thần của Ta, chứ không phải của ngươi, có thể trổ sinh. Để tình yêu, niềm vui và sự hiền lành ngự trị giữa họ, và để tự do và hòa bình, sự tôn trọng và quan tâm đến tất cả mọi người thế chỗ cho bạo lực và tiếng kêu than hận thù”. Đây là điều Chúa Giêsu mong muốn, và Người giao phó giấc mơ tự do này cho chúng ta, cho sự tỉnh thức của chúng ta – không đối thoại với ma quỷ – và cho lời cầu nguyện của chúng ta, để Người chữa lành chúng ta.

Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi: liệu tôi có thực sự muốn thoát khỏi những xiềng xích đang thắt chặt trái tim mình không? Và tôi có biết nói “không” với những cám dỗ của sự dữ trước khi chúng len lỏi vào tâm hồn không? Cuối cùng, tôi có cầu xin Chúa Giêsu, tôi có để Người hành động trong tôi, chữa lành nội tâm tôi không?

Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ.

Sau Kinh Truyền Tin,

Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho hoà bình trên đất nước Myanmar. Ngài khẳng định hoà bình là con đường mà tất cả chúng ta phải cùng nhau bước đi và phải bước đi trong đối thoại. Ngài cũng nhớ đến các nạn nhân mà những người đang chịu đau khổ tại Ucraine; tại Israel và Palestine.

Đối diện với biết bao hình thức bạo lực tôn giáo trên thế giới, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tiếp tục kiên nhẫn cầu nguyện và tín thác vào Thiên Chúa.

Sau khi Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ một số quốc gia, một em thiếu nhi đã đại diện để nói lên thao thức hoà bình. Các em ước mong mình một trở thành một phần của hoà bình vì thế giới này là thế giới của Thiên Chúa. Các em muốn truyền rao thông điệp: Thế giới là ngôi nhà chung của chúng ta. Các em hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho các trẻ em mọi nơi trên thế giới đang chịu đau khổ.

Sau lời chào các tín hữu, Đức Thánh Cha xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.https://www.vaticannews.va/