tháng 8 28, 2020

Ý NGHĨA KINH NGUYỆN THÁNH THỂ: LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA GIÊ-SU LINH MỤC THƯỢNG PHẨM.