tháng 10 23, 2020

TUẦN CỬU NHẬT LỄ THÁNH MARTIN DE PORRES

TUẦN CỬU NHẬT LỄ THÁNH MARTIN DE PORRES

Đại Gia Đình Đa Minh thân mến,

Còn ít ngày nữa, Giáo hội và toàn Dòng cử hành lễ kính Thánh Martinô de Porrès, vị thánh của lòng bác ái và khiêm nhường, Phụ tỉnh kính gửi lời Chúc Mừng Bổn Mạng đến:

  1. Đền Thánh Martinô tại Calgary, Alberta, Canada
  2. Tu Xá Thánh Martinô tại Vancouver, BC, Canada
  3. Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martinô, Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm
  4. Huynh Đoàn Thánh Martinô, Saskatoon, SK, Canada
  5. Huynh Đoàn Thánh Martinô, Gx. Thánh Philiphê Phan Văn Minh, Orlando, FL, USA
  6. Huynh Đoàn Thánh Martinô, Gx. Các Thánh Tử Đạo VN, Richmond, VA, USA
  7. Huynh Đoàn Thánh Martinô, Gx. Holy Rosary, Houston, TX, USA
  8. Huynh Đoàn Thánh Martinô, Gx. Thánh Elisabeth, Milpitas, CA, USA

Xin Thánh Nhân bầu cử cho quý bề trên, quý cha, quý sơ, quý thầy, quý anh chị em Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Bắc Mỹ và tất cả những ai tin tưởng vào ân ban Chúa đã trao ban cho Thánh Martinô qua việc chữa lành các tật bệnh và giúp đỡ ủi an những người đang gặp những cảnh khó khăn, nguy nan trong cuộc sống.

Và để giúp tất cả chúng ta chuẩn bị tâm hồn cách sốt sắng mừng kính Lễ Bổn Mạng Martinô, Đền Thánh Martinô kết hợp cùng với Tu Viện Thánh Đa Minh tại Calgary thực hiện Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Martinô, bắt đầu từ 3 giờ chiều, giờ Calgary, Chúa Nhật, ngày 25 tháng 10 và kết thúc vào 3 giờ chiều thứ hai, mồng 2 tháng 11, 2020. Phụ tỉnh kính mời tất cả mọi thành phần của Đại Gia Đình Đa Minh tham dự trực tuyến Tuần Cửu Nhật Nhật Kính Thánh Martinô. Xin bấm vào một trong 2 đường link dưới đây để tham dự giờ Kinh Lòng Chúa Thương Xót và Tuần Cử Nhật Kính Thánh Martinô:

https://www.facebook.com/thanhmartino.den.3

https://www.facebook.com/vincentliem.saint.7/videos/192799735683140/

Cúi xin Thánh Martinô bầu cử cho mọi mọi người anh chị em chúng ta trong Đại Gia Đình Đa Minh tại Bắc Mỹ này.

Chúc mừng!

Br. Phêrô Phạm Hương, O.P.

Bề Trên Phụ Tỉnh

Pinterest