tháng 8 23, 2019

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên C

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên C

THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính

Feast of Saint Bartholomew, Apostle

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : JN 1:45-51

Philip found Nathanael and told him,
"We have found the one about whom Moses wrote in the law,
and also the prophets, Jesus son of Joseph, from Nazareth."
But Nathanael said to him,
"Can anything good come from Nazareth?"
Philip said to him, "Come and see."
Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him,
"Here is a true child of Israel.
There is no duplicity in him."
Nathanael said to him, "How do you know me?"
Jesus answered and said to him,
"Before Philip called you, I saw you under the fig tree."
Nathanael answered him,
"Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel."
Jesus answered and said to him,
"Do you believe
because I told you that I saw you under the fig tree?
You will see greater things than this."
And he said to him, "Amen, amen, I say to you,
you will see heaven opened and the angels of God
ascending and descending on the Son of Man."

Bài đọc : Kh 21,9b-14

Trên mười hai nền móng, có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

Tôi là Gio-an, bấy giờ, một thiên thần đến bảo tôi : “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên.” Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

TIN MỪNG : Ga 1,45-51

Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Một hôm, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !” Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

SUY NIỆM

ĐẾN MÀ XEM

Bộ phim Đến Mà Xem kể câu chuyện chú bé Floria 16 tuổi, chứng kiến mẹ và hai đứa em của mình bị phát xít Đức giết chết. Từ một đứa bé, cậu đã trở nên một người già đi trước tuổi, cả tâm hồn lẫn thể xác.

Ông Philípphê kể cho ông Nathanaen về Đức Giêsu, Đấng mà sách luật Môsê và các Ngôn sứ nói đến. Ông Nathanaen tỏ vẻ hoài nghi và một chút coi thường. Bởi lẽ Cana và Nadarét là hai làng quê nằm ở cùng một vùng địa lý nên ông chẳng lạ gì con người Giêsu. Vả lại, theo Kinh Thánh, Đấng Mêsia phải xuất phát từ Bêlem, thuộc miền Giuđa. Không thể nào Người lại xuất thân từ một làng quê hẻo lánh ở Galilê được. Ông Philípphê nói: “Đến mà xem”. Ông Nathanaen đã đến, đã xem và tin theo Đức Giêsu.

Đi theo và trở nên môn đệ của Đức Giêsu không phải là mệnh lệnh mang tính áp đặt, nhưng là một lời mời: đến, gặp, kinh nghiệm, và ra đi làm chứng về Người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh Batôlômêô, đến mà xem và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Thánh Batôlômêô

Thánh Batôlômêô là một trong các tông đồ đầu tiên của Đức Chúa Giêsu. Batôlômêô còn có tên gọi khác là Nathanael. Batôlômêô quê ở Cana, xứ Galilêa. Ngài trở thành môn đệ của Đức Chúa Giêsu khi anh bạn Philipphê mời ngài tới và gặp Đức Chúa Giêsu. Nathanael đã được Đức Chúa Giêsu khen ngợi vừa khi Chúa gặp ngài: “Đây đích thực là người không có gì gian dối!” (Ga 1,47). Chúa Giêsu biết Nathanael thật đúng là người lương thiện và chân thành. Ngài chỉ ước ao tìm biết chân lý mà thôi!

Nathanael rất đỗi ngạc nhiên khi nghe Đức Chúa Giêsu nói như vậy. Ngài hỏi Chúa: “Sao Người biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời: “Trước lúc Philipphê gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi đang ở dưới cây vả.” Đó là một nơi cầu nguyện tuyệt vời. Nathanael hẳn là phải nhận thấy Đức Chúa Giêsu đã đọc được tâm hồn của ngài lúc ngài cầu nguyện. “Lạy Thầy!” Nathanael kêu lên, “Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel!” (Ga 1,49). Và Nathanael đã trở thành một trong các tông đồ trung thành của Đức Chúa Giêsu.

Như các tông đồ khác, Nathanael, hay còn gọi là Batôlômêô, đã rao giảng Tin mừng của Đức Chúa Giêsu và đã liều mất mạng sống mình vì Tin mừng. Người ta nói rằng thánh nhân đã tới Ấn Độ, Ácmênia và nhiều nơi khác nữa. Ngài đã rao giảng với tất cả nhiệt tâm cho đến khi liều mạng sống vì đức tin. Và vì thế, thánh Batôlômêô không những đã nhận được phần thưởng của bậc tông đồ, mà ngài còn lãnh được triều thiên tử đạo.

Chúa Giêsu đã ngưỡng mộ lòng chân thành của thánh Batôlômêô. Dù có những ý kiến khác biệt nhưng thánh nhân không phải là một người ngoan cố, do vậy, thánh nhân đã được Đức Chúa Giêsu khen ngợi. Chúa Giêsu cũng ban cho thánh Batôlômêô ơn đức tin và ơn làm tông đồ. Chúng ta hãy nài xin thánh Batôlômêô giúp chúng ta cứ mãi thăng tiến trong niềm tin của mình.

http://www.paolinevn.org

Pinterest