tháng 5 23, 2020

THAM DỰ THÁNH LỄ : PHẢI BỎ CÁI "LẲNG" TRONG TÂM ĐỂ CÓ THỂ "LẶNG" MÀ LẮNG NGHE LỜI CHÚA