Lời Chúa

Các bài suy niệm lời Chúa

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C

Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.Memorial of the Holy Guardian AngelsSỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : MT 18:1-5, 10 The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the Kingdom