tháng 7 17, 2020

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ LÀ BIẾN CỐ DO TÁC ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN