Bài viết gần đây 🌟

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BẢY, Ngày 2 tháng 1Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nadien Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.Memorial of Saints Basil the Great and Gregory Nazianzen, Bishops and Doctors of

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ SÁU, Ngày 1 tháng 1 năm 2021ĐỨC MARIA - MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọngSolemnity of Mary, Mother of GodSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 2:16-21The shepherds went in haste to Bethlehem and found

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG, ngày 18 tháng 12Friday of the Third Week of AdventSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : MT 1:18-25This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG, ngày 17 tháng 12Thursday of the Third Week of AdventSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : MT 1:1-17The book of the genealogy of Jesus Christ,the son of David, the

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNGWednesday of the Third Week of AdventSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 7:18B-23At that time,John summoned two of his disciples and sent them to the Lord to ask,

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNGTuesday of the Third Week of AdventSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : MT 21:28-32Jesus said to the chief priests and the elders of the people:“What is your opinion? A