Bài viết gần đây 🌟

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ Tư TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊNThánh Martinô Giám mục. Lễ nhớMemorial of Saint Martin of Tours, BishopSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 17:11-19As Jesus continued his journey to Jerusalem,he traveled through Samaria and

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ Ba TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊNThánh Lêô Cả Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớMemorial of Saint Leo the Great, Pope and Doctor of the ChurchSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 17:7-10Jesus said

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊNCUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kínhFeast of the Dedication of the Lateran Basilica in RomeSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : JN 2:13-22Since the Passover of the Jews was near,

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

CHÚA NHẬT TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN, NĂM AThirty-second Sunday in Ordinary TimeSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : MT 25:1-13Jesus told his disciples this parable:"The kingdom of heaven will be like ten virginswho took their