tháng 11 14, 2019

MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Tổ Chức Tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia

Pinterest