tháng 6 8, 2021

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

Wednesday of the Tenth Week in Ordinary Time

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Mt 5:17-19

Jesus said to his disciples:
“Do not think that I have come to abolish the law or the prophets.
I have come not to abolish but to fulfill.
Amen, I say to you, until heaven and earth pass away,
not the smallest letter or the smallest part of a letter
will pass from the law,
until all things have taken place.
Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments
and teaches others to do so
will be called least in the Kingdom of heaven.
But whoever obeys and teaches these commandments
will be called greatest in the Kingdom of heaven.”

Bài đọc :

Bài đọc 1 : 2 Cr 3,4-11

Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

4 Thưa anh em, nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa. 5 Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, 6 Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống. 7 Nếu việc phục vụ Lề Luật -thứ Lề Luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá- mà được vinh quang đến nỗi dân Ít-ra-en không thể nhìn mặt ông Mô-sê được, vì mặt ông chói lọi vinh quang -dù đó chỉ là vinh quang chóng qua-, 8 thì việc phục vụ Thần Khí lại không được vinh quang hơn sao ? 9 Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao ? 10 So với vinh quang tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì. 11 Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao ?

Đáp ca : Tv 98,5.6.7.8.9 (Đ. x. c.9c)

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

5Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

6Mô-sê cùng A-ha-ron trong hàng tư tế Chúa,
cũng như Sa-mu-en trong số người cầu khẩn Thánh Danh !
Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

7Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,
các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

8Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã thương đáp lại,
Chúa là Thiên Chúa khoan dung khi xử với các ngài,
nhưng trừng phạt khi các ngài lầm lỗi.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

9Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
hướng về núi thánh mà phủ phục,
vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ,
quả thật là Đấng Thánh.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

Tung hô Tin Mừng : Tv 24,4b.5a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mt 5,17-19

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

SUY NIỆM

LUẬT VÌ CON NGƯỜI

Giang là một chàng trai thích nổi loạn. Mặc dù mẹ anh đã nhắc nhở nhiều lần việc chạy xe lạng lách, vượt đèn đỏ, nhưng Giang vẫn để ngoài tai. Một ngày nọ, đèn vàng đã điểm giây cuối cùng, Giang vẫn rồ ga hết mức mong cho khỏi chờ đèn đỏ. Bỗng xe cán vào đinh làm Giang mất lái, tông vào người phụ nữ tuổi tứ tuần đang đi bộ, người này chính là mẹ Giang.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ biết coi trọng và tuân giữ lề luật, đặc biệt là luật mới do chính Người kiện toàn.

Trong xã hội, luật pháp được lập ra là vì con người với mong ước nhân loại sẽ cùng nhau phát triển hài hòa, có trật tự. Do vậy, việc chấp hành những nguyên tắc chung ấy là điều kiện nền tảng để sống đức ái trọn hảo của người Kitô hữu. Thật khó có thể hình dung một người Kitô hữu đạo đức lại có thể lấy cắp tài sản của người khác, bởi lẽ luật công bằng không cho phép anh làm điều đó.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn tôn trọng tha nhân và những gì thuộc về họ. Để chúng con không bao giờ làm điều gì tổn hại về vật chất cũng như tinh thần cho những người xung quanh. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô: Chắc chắn là Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho chúng ta

Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 2/6, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng giống như các tông đồ, chúng ta có thể tin tưởng vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin và là môn đệ của Chúa. Ngài nhắc các tín hữu, trong những lúc khó khăn đau khổ, hãy luôn nhớ rằng Chúa luôn cầu nguyện cho chúng ta.

Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng các sách Tin Mừng cho chúng ta thấy cầu nguyện là điều nền tảng như thế nào trong mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Đức Thánh Cha chọn một số ví dụ từ Tin mừng thánh Luca để giải thích điều này.

Chọn các tông đồ

Trước hết là việc Chúa chọn các Tông đồ. Thánh Luca đặt việc chọn các Tông đồ trong bối cảnh chính xác của việc cầu nguyện: “Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ” (6,12-13). Đức Thánh Cha nhận xét rằng dường như trong việc chọn lựa này Chúa Giêsu không có tiêu chí nào khác ngoài việc cầu nguyện, cuộc trò chuyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Ngài nói: “Xem xét cách sống của những người được chọn này thì dường như đây không phải là cách chọn lựa tốt nhất, bởi vì tất cả họ đã bỏ trốn, đã bỏ Chúa một mình trước cuộc Thương Khó. Nhưng việc chọn này, đặc biệt là sự hiện diện của ông Giuđa, người sẽ phản bội Chúa, cho thấy rằng tên của các môn đệ đã được ghi khắc trong kế hoạch của Thiên Chúa.”

Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho các bạn của Người trong cuộc sống của Người. Đức Thánh Cha giải thích: “Các Tông đồ đôi khi trở thành lý do khiến Chúa quan tâm, nhưng Người đã nhận họ từ Chúa Cha, do đó Người mang họ trong lòng, ngay cả những sai lỗi của họ, cả khi họ vấp ngã.

Khi chúng ta yếu đuối, tình yêu của Chúa càng mạnh mẽ hơn

Trong tất cả những điều này chúng ta khám phá ra cách thế Chúa Giêsu vừa là thầy vừa là bạn, luôn luôn sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi môn đệ hoán cải. Đức Thánh Cha giải thích tiếp: “Cao điểm của sự chờ đợi nhẫn nại này là ‘mạng lưới’ tình yêu mà Chúa thêu dệt quanh thánh Phêrô. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa nói với ngài: “Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.” (Lc 22,31-32). Thật ấn tượng khi biết rằng khi các môn đệ yếu đuối, tình yêu của Chúa Giê-su không chấm dứt nhưng còn trở nên mãnh liệt hơn.

Giải thích thêm về tình yêu không ngừng của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đưa ra những ví dụ: Nếu có người hỏi, “Thưa cha, nếu con mắc tội trọng, Chúa có yêu thương không?” “Nếu con làm những điều vô cùng tồi tệ, rất nhiều tội lỗi, Chúa có yêu thương không?” Và ngài trả lời: “Có! Chúa Giêsu vẫn tiếp tục. Tình yêu của Người, lời cầu nguyện của Người dành cho mỗi chúng ta không bao giờ ngừng. Thực sự là nó trở nên mãnh liệt hơn và chúng ta là trung tâm của lời cầu nguyện của Người!”

Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Chúng ta phải luôn ghi nhớ: Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi, đang cầu nguyện với Chúa Cha cho tôi và tỏ cho Chúa Cha những vết thương Người mang trên mình, để Chúa Cha thấy giá ơn cứu độ của chúng ta, đó là tình yêu dành cho chúng ta.” Và Đức Thánh Cha khẳng định điều chắc chắn là giây phút này Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta.

Cầu nguyện vào thời điểm quan trọng

Chúa Giêsu lại vào nơi thanh vắng để cầu nguyện trong một thời điểm quan trọng trong cuộc hành trình của Người, khi Người muốn xác minh đức tin của các môn đệ của Người. Thánh sử Luca thuật lại: “Khi Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: ‘Dân chúng nói Thầy là ai?’ Các ông thưa: ‘Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.’ Người lại hỏi: ‘Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?’ Ông Phêrô thưa: ‘Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.’ Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai” (9,18-21).

Đức Thánh Cha nhận định: “Những bước ngoặt vĩ đại trong sứ vụ của Chúa Giê-su luôn được đi trước bằng việc cầu nguyện sốt sắng và kéo dài. Sự thử thách đức tin này dường như là một mục tiêu, nhưng ngược lại, nó là một điểm khởi đầu mới cho các môn đệ, bởi vì từ đó trở đi, dường như Chúa Giê-su nói với một cung điệu mới trong sứ mệnh của Người; Người công khai nói với họ về cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Người.”

Vào lúc Chúa thông báo về cái kết của Người, theo bản năng, trong lòng các môn đệ và cả trong chúng ta, những người đọc Tin Mừng, nổi lên sự phản kháng, Đức Thánh Cha khẳng định: “Cầu nguyện là nguồn ánh sáng và sức mạnh duy nhất.” Ngài khuyên nhủ: “Cần phải cầu nguyện nhiều hơn, mỗi khi đường đi có những đoạn dốc quanh co.”

Chúa biến hình

Sau khi Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ biết điều đang chờ đợi Người ở Giêrusalem, thì xảy ra sự kiện Chúa biến hình. Chúa Giêsu “đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem” (9,28-31). Đức Thánh Cha giải thích: “Do đó, vinh quang được biểu lộ trước này của Chúa Giêsu đã diễn ra trong cầu nguyện, trong khi Chúa Con được hòa mình vào sự hiệp thông với Chúa Cha và hoàn toàn thuận theo ý muốn tình yêu của Người, theo chương trình cứu rỗi của Người. Từ lời cầu nguyện đó xuất phát một mệnh lệnh rõ ràng cho ba môn đệ hiện diện ở đó: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9, 35). Đây là lời mời luôn lắng nghe Chúa Giêsu trong cầu nguyện.

Chúa cầu nguyện cho chúng ta

Đức Thánh Cha nói tiếp: Lướt qua sách Tin Mừng một cách nhanh chóng, chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta cầu nguyện khi Người cầu nguyện, mà còn đảm bảo với chúng ta rằng, ngay cả khi nỗ lực cầu nguyện của chúng ta hoàn toàn vô ích và không hiệu quả, chúng ta luôn có thể trông cậy vào lời cầu nguyện của Người.

Đức Thánh Cha chia sẻ rằng có một giám mục, trong một thời điểm đen tối của cuộc sống với những thử thách to lớn, đã nhìn thấy hàng chữ “Ta luôn cầu nguyện cho anh, Phêrô”, và điều này đã mang lại cho ngài sức mạnh và niềm an ủi. Điều này xảy ra khi mỗi người biết rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Đức Thánh Cha mời các tín hữu lặp lại điều này, và nhắn nhủ rằng khi gặp khó khăn hãy luôn nhớ điều này. Chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống.

Kết thúc bài giáo lý Đức Thánh Cha khuyến khích: “Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là những lời nói lắp bắp, nếu chúng bị ảnh hưởng bởi đức tin dao động, chúng ta không bao giờ được ngừng tin cậy nơi Chúa. Được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, những lời cầu nguyện rụt rè của chúng ta nằm trên đôi cánh đại bàng và bay lên Thiên đàng.

Hồng Thủy - Vatican News

Pinterest