tháng 5 14, 2021

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH

Saturday of the Sixth Week of Easter

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Jn 16:23b-28

Jesus said to his disciples:
“Amen, amen, I say to you,
whatever you ask the Father in my name he will give you.
Until now you have not asked anything in my name;
ask and you will receive, so that your joy may be complete.

“I have told you this in figures of speech.
The hour is coming when I will no longer speak to you in figures
but I will tell you clearly about the Father.
On that day you will ask in my name,
and I do not tell you that I will ask the Father for you.
For the Father himself loves you, because you have loved me
and have come to believe that I came from God.
I came from the Father and have come into the world.
Now I am leaving the world and going back to the Father.”

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Cv 18,23-28

Ông A-pô-lô dẫn lời Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

23 Sau khi lưu lại An-ti-ô-khi-a một thời gian, ông Phao-lô ra đi, lần lượt qua miền Ga-lát và Phy-ghi-a và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh.

24 Có một người Do-thái tên là A-pô-lô, quê ở A-lê-xan-ri-a, đã đến Ê-phê-xô ; ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. 25 Ông đã được học Đạo Chúa ; với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giê-su, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gio-an. 26 Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la mời ông về nhà trình bày Đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn.

27 Ông A-pô-lô muốn sang miền A-khai-a thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu, 28 vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do-thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.

Đáp ca : Tv 46,2-3.8-9.10 (Đ. c.8a)

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

2Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo !
3Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

8Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
9Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

10Kìa vương hầu các dân tề tựu
cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Áp-ra-ham.
Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,
Đấng siêu việt ngàn trùng.

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

Tung hô Tin Mừng : Ga 16,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Ga 16,23b-28

Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

25 “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

SUY NIỆM

CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

“Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý” (Gc 4,2-3).

Thầy Giêsu kêu mời các môn đệ hãy mạnh dạn đến với Chúa Cha và nài xin. Đây là điều trước kia họ chưa từng làm. Khi cầu xin nhân danh Đức Giêsu, chúng ta hiệp nhất với Người, nên lời xin của chúng ta dễ được Chúa Cha đoái nhận. Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta mọi sự nhân danh Đức Giêsu.

Chính Chúa Cha cũng yêu mến chúng ta, và muốn ban cho chúng ta ơn lớn nhất là bước vào tương quan với Ba Ngôi ngay từ khi còn sống ở trần gian. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Người chỉ ban cho ta những điều tốt lành, những điều thực sự có lợi cho ta, những điều đưa ta đến hạnh phúc đích thực.

Thiên Chúa là Cha yêu thương, nhưng Người không nuông chiều con cái, Người cắt tỉa để chúng ta sinh nhiều hoa trái hơn. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin, nhưng để cho Thiên Chúa định liệu.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con được làm con Chúa và ban cho con nhiều hơn cả những điều con cầu xin. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô: Đời sống Ki-tô hữu đích thực có thể làm chứng cho Chúa Ki-tô

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 2/5/2021, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta cần Chúa và Chúa cũng cần chúng ta. Chúng ta cần kết hiệp với Chúa vì với Người chúng ta làm được mọi sự. Và Chúa cần chúng ta để chúng ta làm chứng tá cho Người. Khi kết hiệp với Chúa chúng ta nhận được ơn Chúa Thánh Thần và chúng ta có thể làm điều tốt cho tha nhân và xã hội, cho Giáo hội, và nhờ chứng tá cuộc sống Ki-tô hữu thật sự chúng ta có thể làm chứng cho Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các Ki-tô hữu cầu nguyện, xin cho có những suy nghĩ, hành động, cái nhìn của Chúa Giê-su để mang lại những hoa trái tốt cho thế giới.

Vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 2/5/2021 Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phê-rô.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ V mùa Phục Sinh (Ga 15,1-8), Chúa Giê-su giới thiệu Người là cây nho thật và gọi chúng ta là những cành nho mà nếu không kết hiệp với Người sẽ không sống được: “Thầy là cây nho, anh em là cành” (c. 5). Sẽ không có cây nho nếu không có các cành nho, và ngược lại. Các cành không tự nó sống nhưng hoàn toàn dựa vào cây nho, nguồn sống của chúng. Và Chúa cần chúng ta để chúng ta làm chứng cho Người

Sự ở lại tích cực và hỗ tương

Chúa Giê-su nhấn mạnh đến động từ “ở lại”. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa lặp lại động từ này bảy lần. Trước khi từ giã thế giới này và trở về với Chúa Cha, Chúa Giê-su muốn trấn an các môn đệ rằng họ có thể tiếp tục được kết hiệp với Người. Chúa nói: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (c. 4). Đây không phải là ở lại cách thụ động, “ngủ yên” trong Chúa, để chính mình bị cuộc đời ru ngủ. Không phải như thế. Chúa Giêsu đề nghị ở lại cách tích cực và hỗ tương. Tại sao? Bởi vì những cành nho không có cây nho thì không thể làm gì được, chúng cần nhựa sống để sinh trưởng và kết trái; nhưng cây nho cũng cần cành, vì quả không mọc trên thân cây. Đó là sự cần thiết lẫn nhau, là vấn đề ở lại trong nhau để sinh hoa kết trái.

Chúng ta cần Chúa

Đức Thánh Cha giải thích: Trước hết, chúng ta cần Chúa. Chúa muốn nói với chúng rằng trước khi tuân giữ các điều răn của Người, trước các mối phúc thật, trước các hoạt động thương xót, cần kết hiệp với Người, ở lại trong Người. Chúng ta không thể là Ki-tô hữu tốt nếu chúng ta không ở lại trong Chúa Giê-su. Nhưng với Người, chúng ta có thể chịu được mọi sự (xem Pl 4,13).

Chúa cần chúng ta: một ý tưởng táo bạo?

Nhưng Chúa Giê-su, giống như cây nho cần cành nho, cũng cần chúng ta. Đối với chúng ta, có vẻ táo bạo khi nói điều này, và vì vậy chúng ta tự hỏi: Chúa Giê-su cần chúng ta theo nghĩa nào? Người cần chứng tá của chúng ta. Giống như cành nho, hoa trái mà chúng ta cần mang lại chính là làm chứng về đời sống của Ki-tô hữu. Sau khi Chúa Giê-su trở về với Chúa Cha, nhiệm vụ của các môn đệ, cũng là nhiệm vụ của chúng ta, là tiếp tục loan báo Tin mừng, bằng lời nói và việc làm, về Vương quốc của thế giới. Và họ làm việc này bằng cách làm chứng cho tình yêu của Chúa: hoa trái được sinh ra chính là tình yêu. Được gắn kết với Chúa Ki-tô, chúng ta nhận các ơn Chúa Thánh Thần, và bằng cách này chúng ta có thể làm điều tốt cho tha nhân và xã hội, cho Giáo hội. Chúng ta nhận ra cây nhờ trái của nó. Một đời sống Ki-tô hữu thật sự có thể làm chứng cho Chúa Ki-tô.

Hoa trái tốt của cuộc sống nhờ vào cầu nguyện

Chúng ta có thể làm điều này bằng cách nào? Chúa Giê-su nói với chúng ta: “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý” (c. 7). Cuộc sống của chúng ta mang lại hoa trái tốt là nhờ vào cầu nguyện. Chúng ta có thể xin được suy nghĩ như Chúa, hành động như Người, nhìn thế giới và mọi thứ bằng đôi mắt của Chúa Giê-su. Và như thế, yêu thương anh chị em của chúng ta, bắt đầu từ những người nghèo nhất và những người đau khổ nhất, như Chúa đã làm, và yêu thương họ bằng cả trái tim và mang đến cho thế giới những hoa trái của sự tốt lành, bác ái và hòa bình.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi hãy phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria. Mẹ luôn luôn kết hợp hoàn toàn với Chúa Giê-su và Mẹ đã mang lại nhiều kết quả. Xin Mẹ giúp chúng ta ở lại trong Chúa Ki-tô, trong tình yêu và trong lời của Người, để làm chứng cho Chúa Phục Sinh trong thế giới.

Chân phước bác sĩ José Gregorio Hernández Cisneros: tấm gương chăm sóc người đau khổ

Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước cho bác sĩ José Gregorio Hernández Cisneros hôm thứ Sáu 30/4 vừa qua tại Venezuela. Đức Thánh Cha nhận xét đây là một bác sĩ “có kiến thức rộng rãi và đức tin mạnh mẽ, biết nhận ra gương mặt của Chúa Ki-tô nơi các bệnh nhân; giống như người Samaria nhân hậu, ngài giúp đỡ các bệnh nhân với lòng bác ái của Tin Mừng. Tấm gương của ngài giúp chúng ta chăm sóc cho những người đau khổ về thể xác và tâm hồn.

Một kinh Kính Mừng cho Myanmar

Tiếp đến Đức Thánh Cha nhắc rằng chúng ta đã bước vào tháng Năm mà lòng đạo đức bình dân diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, năm nay, tháng 5 được cử hành với sự kiện “Marathon cầu nguyện” tại các đền thánh kính Đức Mẹ quan trọng trên toàn thế giới, cầu xin cho đại dịch sớm chấm dứt. Chiều thứ Bảy 1/5/2021 sự kiện đã bắt đầu với chặng thứ nhất tại Vatican.

Đức Thánh Cha cũng nói đến một sáng kiến đánh động ngài rất nhiều trong bối cảnh này. Đó là Giáo hội Myanmar mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và dành một kinh Kính Mừng trong chuỗi Mân Côi hàng ngày cầu nguyện cho nước này. Ngài nói: “Mỗi chúng ta đều hướng về mẹ khi gặp khó khăn, hoạn nạn; trong tháng này, chúng ta cầu xin Mẹ của chúng ta nói với trái tim của tất cả những người có trách nhiệm ở Myanmar để họ có thể tìm thấy can đảm để bước đi trên con đường gặp gỡ, hòa giải và hòa bình.

Chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn ở Núi Meron, Israel

Và Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với dân tộc Israel về tai nạn tại Núi Meron hôm thứ Sáu 30/4/2021, khiến cho 45 người chết và nhiều người bị thương. Đức Thánh Cha đoan chắc nhớ cầu nguyện cho các nạn nhân và người thân.

Hồng Thủy - Vatican News

Pinterest