tháng 3 22, 2021

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY

Monday of the Fifth Week of Lent

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Jn 8:1-11

Jesus went to the Mount of Olives.
But early in the morning he arrived again in the temple area,
and all the people started coming to him,
and he sat down and taught them.
Then the scribes and the Pharisees brought a woman
who had been caught in adultery
and made her stand in the middle.
They said to him,
“Teacher, this woman was caught
in the very act of committing adultery.
Now in the law, Moses commanded us to stone such women.
So what do you say?”
They said this to test him,
so that they could have some charge to bring against him.
Jesus bent down and began to write on the ground with his finger.
But when they continued asking him,
he straightened up and said to them,
“Let the one among you who is without sin
be the first to throw a stone at her.”
Again he bent down and wrote on the ground.
And in response, they went away one by one,
beginning with the elders.
So he was left alone with the woman before him.
Then Jesus straightened up and said to her,
“Woman, where are they?
Has no one condemned you?”
She replied, “No one, sir.”
Then Jesus said, “Neither do I condemn you.
Go, and from now on do not sin any more.”

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62

Tôi sẽ phải chết, nhưng thà tôi không làm gì cả.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

1 Hồi đó, có một người ở tại Ba-by-lon, tên là Giô-gia-kim. 2 Ông lấy vợ tên là Su-san-na. Bà là con gái ông Khen-ki-gia ; bà rất xinh đẹp và kính sợ Chúa. 3 Cha mẹ bà là người công chính, đã dạy dỗ con gái theo Luật Mô-sê. 4 Ông Giô-gia-kim là người rất giàu, ông có một khu vườn bên cạnh nhà. Người Do-thái thường đến nhà ông, vì ông có thế giá hơn mọi người. 5 Năm ấy, người ta đặt hai kỳ mục chọn trong dân làm thẩm phán. Đấng Chí Tôn đã phán về họ rằng : “Từ Ba-by-lon, đã phát xuất sự gian tà do những kỳ mục, những thẩm phán có vẻ như cai trị dân.” 6 Những kỳ mục này thường lui tới nhà ông Giô-gia-kim. Tất cả những ai có việc gì cần xét xử thì đến gặp họ. 7 Giữa trưa, khi dân đã rút lui, bà Su-san-na vào đi dạo trong vườn của chồng. 8 Hai kỳ mục thấy bà mỗi ngày vào đi dạo, thì sinh lòng ham muốn. 9 Họ để tâm trí ra đồi bại, quay mắt đi để khỏi nhìn lên trời cao và chẳng nhớ đến những phán quyết công minh của Thiên Chúa. 15 Họ đang nóng lòng chờ dịp thuận lợi, thì một hôm, bà Su-san-na đi vào vườn như các ngày trước, chỉ có hai tớ gái theo hầu. Vì trời nóng, bà muốn tắm trong vườn. 16 Ở đó, chẳng có ai, ngoại trừ hai kỳ mục đang ẩn núp và rình xem. 17 Bà bảo các tớ gái : “Đem cho ta dầu và thuốc thơm, rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm.”

19 Các cô vừa ra khỏi đó, thì hai kỳ lão liền chồm dậy, nhào tới chỗ bà 20 và nói : “Này cửa vườn đã đóng ; chẳng ai thấy chúng ta đâu. Chúng tôi thèm muốn bà, bằng lòng trao thân cho chúng tôi đi ! 21 Nếu không, chúng tôi sẽ làm chứng tố cáo rằng có một thanh niên ở với bà, và vì thế bà đã cho các tớ gái đi khỏi đây.” 22 Bà Su-san-na thở dài não nuột và nói : “Tôi bị khốn tứ bề ! Quả thật, nếu làm thế, tôi sẽ phải chết ; còn nếu không làm, tôi cũng không thoát khỏi tay các ông. 23 Nhưng thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mặt Chúa !” 24 Bà Su-san-na liền kêu lớn tiếng và hai kỳ lão cũng la lên để hại bà. 25 Một ông chạy ra mở cửa vườn. 26 Khi nghe tiếng kêu trong vườn các gia nhân đổ xô vào cửa bên hông, để xem sự gì đã xảy ra cho bà. 27 Và sau khi các kỳ lão kể lại chuyện đó, các tôi tớ rất lấy làm hổ thẹn, vì chưa bao giờ nghe nói như thế về bà Su-san-na.

28 Hôm sau, dân chúng tụ họp ở nhà ông Giô-gia-kim chồng bà. Hai kỳ lão kia cũng đến đó, lòng đầy gian ý hại bà, để làm cho bà phải chết. 29 Họ nói trước mặt dân chúng : “Hãy sai người đi tìm Su-san-na, con gái ông Khen-ki-gia, vợ ông Giô-gia-kim.” Rồi người ta cho người đi tìm bà. 30 Bà cũng đến đó với cha mẹ, con cái và tất cả thân nhân.

33 Mọi người thân cũng như tất cả những ai thấy bà, đều khóc. 34 Từ giữa đám dân, hai kỳ lão đó đứng dậy đặt tay lên đầu bà. 35 Còn bà thì vừa khóc vừa ngước mắt lên trời, vì bà đầy lòng trông cậy vào Chúa. 36 Các kỳ lão nói : “Chúng tôi đang dạo chơi một mình trong vườn, thì mụ này đã vào với hai tớ gái, đóng cửa vườn lại, rồi cho các tớ gái đi ra. 37 Một gã thanh niên núp sẵn ở đó, đến bên mụ và nằm với mụ. 38 Lúc ấy, chúng tôi đang ở một góc vườn, thấy chuyện đồi bại, liền chạy tới. 39 Chúng tôi thấy chúng ăn nằm với nhau, nhưng không tóm được gã thanh niên, vì hắn khoẻ hơn chúng tôi, và đã mở cửa chạy mất. 40 Còn mụ này, chúng tôi bắt được và hỏi mụ ta xem gã thanh niên kia là ai. 41 Nhưng mụ không chịu nói cho chúng tôi. Chúng tôi xin làm chứng về những điều ấy.”

Cộng đồng tin họ, vì họ là những kỳ mục trong dân và là những thẩm phán. Rồi người ta kết án tử hình bà Su-san-na. 42 Nhưng bà Su-san-na kêu lớn tiếng rằng : “Lạy Thiên Chúa hằng hữu, Đấng am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra, 43 Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con. Này con phải chết, tuy chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cho con.”

44 Chúa đã nghe tiếng bà kêu. 45 Trong lúc bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Đa-ni-en. 46 Thiếu niên đó kêu lớn tiếng rằng : “Tôi vô can trong vụ đổ máu người phụ nữ này !” 47 Toàn dân đều quay về phía cậu thiếu niên và hỏi : “Lời cậu vừa nói có nghĩa gì ?” 48 Cậu đứng giữa họ và nói : “Các người ngu xuẩn đến thế sao, hỡi con cái Ít-ra-en ? Các người đã lên án một người con gái Ít-ra-en mà không xét hỏi và cũng không biết rõ sự việc ra sao ! 49 Hãy trở lại nơi xét xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ này.”

50 Toàn dân vội vàng trở lại đó, và các kỳ mục nói với Đa-ni-en : “Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành.” 51 Đa-ni-en nói : “Hãy tách riêng họ ra, rồi tôi sẽ xét hỏi.” 52 Sau khi họ đã bị tách ra rồi, Đa-ni-en gọi một trong hai kỳ mục lại và nói : “Hỡi con người già đời trong đường gian ác, tội lỗi xưa ông đã phạm, nay lại tái diễn : 53 ông đã xử bất công, kết án người vô can, tha bổng kẻ đắc tội, bất kể lời Chúa dạy : ‘Ngươi chớ giết người vô tội và người công chính.’ 54 Vậy bây giờ, nếu quả thật ông đã thấy bà kia, thì hãy nói ông đã thấy họ thông gian với nhau dưới cây nào ?” Người ấy đáp : “Dưới cây trắc.” 55 Đa-ni-en nói : “Ông đã nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa đã nhận được án lệnh của Người là chặt ông làm đôi.” 56 Sau khi cho người này ra, Đa-ni-en truyền dẫn người kia vào, rồi nói : “Hỡi nòi giống Ca-na-an, chứ không phải nòi giống Giu-đa, sắc đẹp đã mê hoặc ông, và tình dục đã làm cho ông ra hư hỏng. 57 Các ông đã hành động như thế với các con gái Ít-ra-en. Vì sợ, họ đã thông gian với các ông. Nhưng người con gái Giu-đa này đã không chịu nổi sự gian tà của các ông. 58 Vậy bây giờ, hãy nói cho tôi biết ông đã bắt quả tang họ thông gian với nhau dưới cây nào ?” - Người ấy đáp : “Dưới cây dẻ.” 59 Đa-ni-en mới bảo : “Cả ông nữa, ông cũng nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa, tay cầm gươm, đang chờ để xẻ ông làm đôi nhằm tiêu diệt các ông.”

60 Bấy giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng Thiên Chúa, Đấng cứu những kẻ trông cậy vào Người. 61 Rồi người ta quay lại chống hai kỳ lão, vì Đa-ni-en đã dựa vào lời chính miệng các ông nói mà thuyết phục họ là các ông đã làm chứng gian. 62 Theo luật Mô-sê, người ta giáng cho các ông hình phạt mà các ông định bắt người khác phải chịu, đó là giết các ông. Ngày ấy, máu người vô tội khỏi bị đổ oan.

Đáp ca : Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 (Đ. c.4a)

Đ. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

1Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
3avà bổ sức cho tôi.

Đ. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

3bNgười dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
4Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Đ. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

5Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Đ. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

6Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

Đ. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

Tung hô Tin Mừng : Ed 33,11

Đức Chúa phán : Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống.

TIN MỪNG : Ga 8,1-11

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu.

2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” 11 Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”

SUY NIỆM

TÌNH THƯƠNG THA THỨ

Khi đi giảng đạo giữa rừng già Phi Châu, nhà truyền giáo kể cho thổ dân ở đó nghe về cuộc đời Đức Giêsu. Khi ngài tả lại việc Đức Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá, vị tù trưởng đứng phắt dậy nói: “Hãy đem Người xuống khỏi thánh giá! Tôi mới là người đáng phải đóng đinh trên đó, chứ không phải Người!”

Những người Pharisêu và kinh sư đưa một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, bị bắt quả tang đến để hỏi thử Đức Giêsu. Họ trưng dẫn sách luật Môsê là phải ném đá hạng đàn bà đó. Đức Giêsu hiểu rõ ý đồ của họ nên bảo: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Thế là họ lần lượt bỏ đi, vì họ biết rằng, mình cũng là kẻ tội lỗi.

Lời của Đức Giêsu quả là có sức mạnh. Lời đó chạm đến lương tri của họ. Họ ý thức được thân phận tỗi lỗi của mình mà bỏ đi. Và Người nói với người phụ nữ: “Tôi không kết án chị đâu, chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” Đó là Lời của tình thương tha thứ.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, giữa muôn ngàn thử thách đắng cay, xin cho Lời của Chúa luôn là kim chỉ nam cho cuộc đời của chúng con. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Giúp mọi người gặp và biết Chúa Giê-su bằng đời sống trao ban phục vụ

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật thứ năm Mùa Chay công bố đoạn Tin Mừng trong đó thánh Gioan thuật lại một sự kiện xảy ra vào những ngày cuối cuộc đời của Chúa Giê-su, ngay trước cuộc Thương Khó của Người (x. Ga 12,20-33). Khi Chúa Giê-su đang ở Giêrusalem để dự lễ Vượt Qua, một số người Hy Lạp, vì hiếu kỳ về những gì Người đang thực hiện, họ bày tỏ mong ước gặp Người. Họ đến gặp tông đồ Phi-líp-phê và nói với ông: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su” (c.21). Ông Phi-líp-phê kể lại với ông An-rê và họ cùng nhau đi thuật lại với Thầy mình. Qua yêu cầu của những người Hy Lạp đó, chúng ta có thể nhận thấy lời thỉnh cầu của nhiều người ở mọi thời và mọi nơi đặt ra với Giáo hội và mỗi người chúng ta: “Chúng tôi muốn gặp Chúa Giê-su”.

Chúa Giê-su đã đáp lại lời thỉnh cầu đó thế nào? Cách Người đáp lại khiến chúng ta suy nghĩ. Người nói: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (cc. 23-24). Những lời này dường như không trả lời câu hỏi được những người Hy Lạp đặt ra. Trong thực tế, nó vượt trên câu trả lời. Thật vậy, Chúa Giê-su mặc khải rằng đối với mỗi người muốn tìm Người, Người là hạt giống được chôn vùi, sẵn sàng chết đi để sinh nhiều hoa trái. Người muốn nói: nếu các ngươi muốn biết và hiểu Ta, hãy nhìn hạt lúa mì chết đi trong lòng đất, hãy nhìn cây thập giá.

Thánh giá diễn tả tình yêu

Hãy nghĩ về dấu chỉ Thánh giá, qua nhiều thế kỷ, đã trở thành biểu tượng đặc biệt của các Kitô hữu. Ngay cả ngày nay, những người muốn “gặp Chúa Giê-su”, có lẽ họ đến từ những đất nước và nền văn hóa nơi mà Ki-tô giáo không được biết đến nhiều, họ nhìn thấy điều gì đầu tiên? Dấu hiệu phổ biến nhất mà họ gặp thấy là gì? Đó là Thánh giá. Trong nhà thờ, trong nhà của các Ki-tô hữu, ngay cả được mang trên người các Ki-tô hữu. Điều quan trọng đó là dấu chỉ phù hợp với Tin Mừng: Thánh giá không thể không diễn tả tình yêu, sự phục vụ, sự hiến thân hoàn toàn: chỉ bằng cách này nó mới thực sự là “cây sự sống”, của sự sống dồi dào.

Làm chứng cho Chúa Ki-tô bằng cuộc sống

Ngày nay cũng vậy, nhiều người, thường không nói ra, nhưng ngầm muốn “thấy Chúa Giê-su”, gặp Người, biết Người. Từ điều này chúng ta hiểu trách nhiệm lớn lao của các Ki-tô hữu chúng ta và của cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cũng phải đáp lại bằng chứng tá của một cuộc sống được trao tặng trong phục vụ, của một cuộc sống theo cách thế của Thiên Chúa: gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Nghĩa là gieo mầm yêu thương, không phải bằng những lời nói thoáng qua mà bằng những ví dụ cụ thể, giản dị và dũng cảm, không phải bằng những lời lên án lý thuyết, mà bằng những cử chỉ yêu thương. Và rồi Chúa Giê-su, bằng ân sủng của Người, làm cho chúng ta sinh hoa trái, ngay cả khi đất khô cằn vì những hiểu lầm, khó khăn hoặc bách hại, hoặc những đòi hỏi duy luật lệ hay luân lý. Chính vì vậy, trong thử thách và cô độc, trong khi hạt giống chết đi, đó là thời điểm mà sự sống nở hoa, để đơm hoa kết trái đúng lúc. Chính trong sự đan xen giữa cái chết và sự sống, chúng ta có thể cảm nghiệm được niềm vui và hoa trái đích thực của tình yêu.

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta theo bước Chúa Giêsu, bước đi cách mạnh mẽ và vui tươi trên con đường phục vụ, để tình yêu Chúa Kitô tỏa sáng trong mỗi thái độ của chúng ta và ngày càng trở thành cách sống hằng ngày của chúng ta.

Ngày tưởng nhớ các nạn nhân vô tội của mafia

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc rằng ngày 21 tháng 3 là ngày nước Ý tưởng nhớ và dấn thân để nhớ đến các nạn nhân vô tội của mafia. Đức Thánh Cha nói: “Mafia hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới và lợi dụng đại dịch, họ đang làm giàu bằng tham nhũng. Thánh Gioan Phaolô II đã tố cáo nền văn hóa sự chết của chúng và Đức Bênêđíctô XVI đã lên án chúng như những con đường dẫn đến sự chết. Những cấu trúc tội lỗi, cấu trúc mafia, trái ngược với Tin Mừng của Chúa Ki-tô, đánh đổi đức tin bằng việc thờ ngẫu tượng. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ tất cả các nạn nhân và tái cam kết chống lại mafia.”

Ngày thế giới về nước

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày thế giới về nước vào ngày 22 tháng 3 và mời gọi suy tư về giá trị của món quà kỳ diệu và không thể thay thế của Thiên Chúa. Ngài khẳng định: “Đối với các tín hữu chúng ta, chị’ nước không phải là một thứ hàng hóa: nó là một biểu tượng hoàn vũ và nguồn sống và sức khỏe.”

Rất nhiều anh chị em thiếu nước và có nước bị ô nhiễm! Đức Thánh Cha kêu gọi: “Cần bảo đảm nước uống và dịch vụ vệ sinh cho tất cả mọi người.”

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn và khuyến khích tất cả những người với những chuyên môn và trách nhiệm khác nhau đang làm việc vì mục đích vô cùng quan trọng này. Ngài nói về trường đại học về nước ở Argentina, về những người làm việc để phát triển nước sạch và giúp mọi người hiểu tầm quan trọng của nước. Ngài cảm ơn những người đang làm việc trong trường đại học về nước.

Cuối cùng Đức Thánh Cha chào mọi người đang kết nối qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt ngài nhớ đến các bệnh nhân và những người đơn độc. Ngài chúc mọi người một Chúa Nhật bình an và xin đừng quên cầu nguyện cho ngài.

Hồng Thủy - Vatican News

Pinterest