tháng 3 16, 2021

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY

Thursday of the Fourth Week of Lent

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Jn 5:31-47

Jesus said to the Jews:
“If I testify on my own behalf, my testimony is not true.
But there is another who testifies on my behalf,
and I know that the testimony he gives on my behalf is true.
You sent emissaries to John, and he testified to the truth.
I do not accept human testimony,
but I say this so that you may be saved.
He was a burning and shining lamp,
and for a while you were content to rejoice in his light.
But I have testimony greater than John’s.
The works that the Father gave me to accomplish,
these works that I perform testify on my behalf
that the Father has sent me.
Moreover, the Father who sent me has testified on my behalf.
But you have never heard his voice nor seen his form,
and you do not have his word remaining in you,
because you do not believe in the one whom he has sent.
You search the Scriptures,
because you think you have eternal life through them;
even they testify on my behalf.
But you do not want to come to me to have life.

“I do not accept human praise;
moreover, I know that you do not have the love of God in you.
I came in the name of my Father,
but you do not accept me;
yet if another comes in his own name,
you will accept him.
How can you believe, when you accept praise from one another
and do not seek the praise that comes from the only God?
Do not think that I will accuse you before the Father:
the one who will accuse you is Moses,
in whom you have placed your hope.
For if you had believed Moses,
you would have believed me,
because he wrote about me.
But if you do not believe his writings,
how will you believe my words?”

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Xh 32,7-14

Xin Chúa thương đừng hại dân Ngài.

Bài trích sách Xuất hành.

7 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. 8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói : ‘Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập’.” 9 Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê : “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. 10 Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”

11 Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa : “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập ? 12 Tại sao người Ai-cập lại có thể rêu rao : Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất ? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. 13 Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en ; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng : Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa ; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời.” 14 Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.

Đáp ca : Tv 105,19-20.21-22.23 (Đ. c.4a)

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

19Tại Khô-rếp, họ đúc một con bê,
rồi phủ phục tôn thờ tượng đó.
20Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ.

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

21Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh
từng làm việc lớn lao bên miền Ai-cập,
22việc diệu kỳ trong cõi đất Kham,
việc khiếp kinh giữa lòng Biển Đỏ.

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

23Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ,
nếu người Chúa chọn là Mô-sê
chẳng đem thân cản lối, ở ngay trước mặt Người,
hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân.

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

Tung hô Tin Mừng : Ga 3,16

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

TIN MỪNG : Ga 5,31-47

Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.

41 “Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?

45 “Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?”

SUY NIỆM

TIN VÀO ĐỨC GIÊSU

Tin Mừng hôm nay là lời đáp trả của Đức Giêsu trước những lời vu khống và chỉ trích của người Do Thái. Họ cho rằng Người đã vi phạm luật ngày Sabát và mắc tội phạm thượng.

Đức Giêsu cho họ biết Người là ai và có quyền năng thế nào. Người viện dẫn và giải thích Sách Thánh để họ nhận ra Người, bắt đầu với lời xác quyết của ông Gioan đến những chứng từ trong Luật Môsê và qua các phép lạ Người làm. Tuy nhiên, họ đã không nhận ra Ngôi Lời của Thiên Chúa đang ở giữa họ, vì lòng họ còn u tối nặng nề bởi câu nệ vào Luật Cũ.

Là Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng niềm tin vào Đức Giêsu là điều cốt yếu để con người được cứu độ. Tin vào Người là tuân giữ những lời Người dạy. Sống lời Người dạy không gì khác hơn là yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp lòng tin của chúng con được vững mạnh.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Xin biến đổi tâm hồn chúng con trở nên thửa đất mầu mỡ để Lời của Chúa cư ngụ và triển nở. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Tòa Thánh: Để vượt qua đại dịch cần có vắc-xin, tình huynh đệ và hy vọng

Phát biểu hôm thứ Hai 15/3, tại cuộc họp về chủ đề “phục hồi hậu Covid, những thách thức và cơ hội”, Đức ông Janusz Urbanczyk, Đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) nhấn mạnh: “Để chiến thắng đại dịch Covid-19, trước hết cần tiếp cận phổ cập với vắc-xin, nhưng cũng cần có tình huynh đệ và hy vọng để xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và hòa nhập hơn”.

Đức ông Urbanczyk nhận xét rằng, tình trạng khẩn cấp toàn cầu đang gây ra một cuộc khủng hoảng đa dạng. Thực tế, loại “virus không biên giới” này đã làm trầm trọng thêm các tình trạng khẩn cấp vốn đã tồn tại liên quan đến lương thực, kinh tế và di cư, nhưng nó cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự lây lan của bầu khí cô lập và ngờ vực, làm cho cơ cấu xã hội và quan hệ giữa các quốc gia ngày càng bị phân mảnh. Vì vậy trong những thời điểm khó khăn này, chỉ có một giải pháp đó là "nhận ra tính dễ bị tổn thương chung và tìm kiếm các giải pháp chung”.

Đại diện Tòa Thánh nhắc lại: “Điều cần thiết là phải có một khuôn khổ đạo đức vững chắc hơn, dựa trên sự đoàn kết toàn cầu và bảo vệ Thụ tạo, để đảm bảo khả năng tiếp cận điều trị phổ biến, đặc biệt là phân phối công bằng vắc-xin. Nhưng tất cả những điều này thôi thì chưa đủ, bởi vì vắc-xin có thể bảo vệ chống lại virus, nhưng chúng sẽ không chữa khỏi các tệ nạn xã hội như bất bình đẳng và sự dửng dưng. Để thoát ra khỏi đại dịch, cần phải định hình lại mối quan hệ giữa các cá nhân và nền kinh tế theo hướng mô hình nhân văn và bao gồm hơn. Một mô hình khuyến khích bổ trợ, hỗ trợ phát triển kinh tế ở cấp địa phương, đầu tư vào giáo dục và cơ sở hạ tầng vì lợi ích của các cộng đoàn”.

Đức ông chỉ ra rằng, thực tế, khi nền kinh tế thực sự phục vụ sự phát triển toàn diện con người, thì sẽ có một cuộc đối thoại hiệu quả hơn nhằm tăng cường an ninh và hợp tác giữa các quốc gia. Cuối cùng, trích dẫn những lời của Đức Thánh Cha ngỏ với các phái đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh vào ngày 8/02 vừa qua, Đức ông Urbańczyk kết luận: “Tình huynh đệ và hy vọng giống như những liều thuốc mà thế giới ngày nay cần, như vắc-xin”. (CSR_1916_2021)

Ngọc Yến - Vatican News

Pinterest