tháng 3 15, 2021

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY

Tuesday of the Fourth Week of Lent

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Jn 5:1-16

There was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem.
Now there is in Jerusalem at the Sheep Gate
a pool called in Hebrew Bethesda, with five porticoes.
In these lay a large number of ill, blind, lame, and crippled.
One man was there who had been ill for thirty-eight years.
When Jesus saw him lying there
and knew that he had been ill for a long time, he said to him,
“Do you want to be well?”
The sick man answered him,
“Sir, I have no one to put me into the pool
when the water is stirred up;
while I am on my way, someone else gets down there before me.”
Jesus said to him, “Rise, take up your mat, and walk.”
Immediately the man became well, took up his mat, and walked.

Now that day was a sabbath.
So the Jews said to the man who was cured,
“It is the sabbath, and it is not lawful for you to carry your mat.”
He answered them, “The man who made me well told me,
‘Take up your mat and walk.’“
They asked him,
“Who is the man who told you, ‘Take it up and walk’?”
The man who was healed did not know who it was,
for Jesus had slipped away, since there was a crowd there.
After this Jesus found him in the temple area and said to him,
“Look, you are well; do not sin any more,
so that nothing worse may happen to you.”
The man went and told the Jews
that Jesus was the one who had made him well.
Therefore, the Jews began to persecute Jesus
because he did this on a sabbath.

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Ed 47,1-9.12

Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra, và tất cả những người được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

1 Khi ấy, thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này : có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. 2 Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông, và này : nước từ phía bên phải chảy ra. 3 Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo năm trăm thước rồi dẫn tôi đi qua nước : nước ngập đến mắt cá chân. 4 Người ấy đo năm trăm thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước : nước ngập đến đầu gối. Người ấy lại đo năm trăm thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước : nước ngập đến ngang lưng. 5 Người ấy còn đo năm trăm thước nữa : đó là một con sông, tôi không thể đi qua được vì nước đã dâng cao, khiến không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi. 6 Người ấy bảo tôi : “Ngươi có thấy không, hỡi con người ?” Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. 7 Khi tôi trở lại, thì này : có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ sông. 8 Người ấy bảo tôi : “Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá lành. 9 Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành ; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. 12 Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết : mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.”

Đáp ca : Tv 45,2-3.5-6.8-9a (Đ. c.8)

Đ. Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.

2Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta.
Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo.
3Nên dầu cho địa cầu chuyển động,
núi đồi có sập xuống biển sâu, ta cũng chẳng sợ gì.

Đ. Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.

5Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời :
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
6Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển ;
ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp.

Đ. Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.

8Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.
9aĐến mà xem công trình của Chúa,
Đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu.

Đ. Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.

Tung hô Tin Mừng : Tv 50,12a và 14a

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ.

TIN MỪNG : Ga 5,1-3a.5-16

Người ấy liền được khỏi bệnh.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7 Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” 8 Đức Giê-su bảo : “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh : “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !” 11 Nhưng anh đáp : “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : ‘Anh hãy vác chõng mà đi !’” 12 Họ hỏi anh : “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’ ?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !” 15 Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

SUY NIỆM

CHỮA KẺ BẤT TOẠI

Mẹ Teresa Calcutta từng chia sẻ rằng, công việc Mẹ yêu thích và hãnh diện nhất chính là đưa nhiều người về với Thiên Chúa, về với Giáo hội Công giáo và làm cho nhiều người nhìn nhận và yêu mến Đức Giêsu hơn.

Tin Mừng hôm nay cho thấy điều quan trọng hơn cả mà Đức Giêsu muốn làm cho người đau ốm đã ba mươi tám năm, đó là không chỉ dừng lại ở việc chữa lành, mà còn kêu gọi ông canh tân tâm hồn để đừng phạm tội nữa, ngõ hầu khỏi phải khốn khổ hơn trước. Điều này cho thấy: Chúa đã dành sự quan tâm trọn vẹn cho người bất toại.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đến với tha nhân, trở nên nhịp cầu đưa tha nhân về với Chúa, để chính Người biến đổi và hun nóng con tim của họ. Ánh sáng chân lý và tình yêu vĩnh cửu của Người sẽ giải thoát tha nhân khỏi mọi đau khổ ở đời này.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin chiếu soi vào trái tim con tình yêu của Ngài, để con có thể sống cuộc đời yêu thương và cũng biết trao ban yêu thương cho người khác. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô: Yêu thương tha nhân là cách đáp lại tình yêu nhận được từ Thiên Chúa

Trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên khóa học về “tòa trong” do Tòa Ân giải Tối cao tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến 12 tháng 3, Đức Thánh Cha nói rằng tình yêu tha nhân là cách các hối nhân sống, tương ứng với Tình yêu họ nhận được từ Thiên Chúa qua bí tích hoà giải, và là nơi tập luyện hàng ngày để yêu mến Thiên Chúa.

Sau lời chào Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân giải Tối cao, cùng với vị phụ tá của ngài, và các giám chức, nhân viên, các linh mục giải tội tại các đền thờ ở Roma và tất cả các tham dự viên, Đức Thánh Cha chia sẻ về 3 điểm.

Phó thác chính mình cho Tình yêu

Trước hết Đức Thánh Cha nói về hành động phó thác chính mình cho Tình yêu; đây là một hành động đức tin. Đức tin không chỉ là một loạt các khái niệm hay lời tuyên xưng, nhưng được diễn tả và được hiểu trong tương quan giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với Thiên Chúa.

Đức tin là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Đấng Thương xót, là phó mình trong vòng tay của Tình yêu nhiệm mầu và quảng đại này, Đấng mà chúng ta rất cần nhưng đôi khi lại sợ hãi phó thác vào Người. Đức Thánh Cha nhắc rằng nếu chúng ta không phó thác cho tình yêu Thiên Chúa thì chúng ta sẽ phó thác vào Người khác, vào não trạng thế gian và sẽ đi đến chỗ cay đắng, sầu buồn và đơn độc.

Vì vậy, bước đầu tiên của việc xưng tội tốt là phó thác chính mình cho Chúa để mình được đến gần với Đấng thương xót. Do đó linh mục giải tội “phải có khả năng ngạc nhiên trước anh chị em mình, những người nhờ đức tin cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa, và chỉ nhờ đức tin, họ phó thác chính mình cho Chúa trong bí tích hoà giải.”

Để cho mình được biến đổi bởi Tình yêu

Từ đó, xưng tội là để cho mình được biến đổi bởi Tình yêu. Trong điểm thứ hai này Đức Thánh Cha nhắc rằng “mỗi cá nhân không thay đổi vì một loạt giới luật khô khan, nhưng vì sự quyến rũ của Tình yêu được nhận thức và dâng hiến một cách tự do.” Trong bí tích hoà giải hối nhân gặp được tia sáng của Thiên Chúa, Đấng là Tình yêu, họ để mình được biến đổi bởi Tình yêu.

Đức Thánh Cha nhận định: “Vị giải tội tốt luôn được kêu gọi để nhìn thấy phép lạ của sự thay đổi, để ý thức hoạt động của Ân sủng trong tâm hồn của hối nhân, bằng cách tạo điều kiện cho hành động biến đổi nhất có thể.”

Sống tương ứng với Tình yêu

Và cuối cùng, phó thác và để mình được biến đổi bởi Tình yêu sẽ đưa đến việc sống tương ứng với Tình yêu đã lãnh nhận. Đức Thánh Cha nói: “Ước muốn thực sự được hoán cải trở nên cụ thể khi sống tương ứng với tình yêu của Thiên Chúa đã được đón nhận và chấp nhận.” Sự tương ứng này, theo Đức Thánh Cha, được thể hiện trong sự thay đổi của cuộc sống và trong các công việc của lòng thương xót sau đó.

Đức Thánh Cha nói rằng dù chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn sống tương ứng với Tình yêu Thiên Chúa do sự khác nhau không thể lấp đầy giữa Đấng Tạo Hóa và các thụ tạo, thì chính Thiên Chúa chỉ cho chúng ta một cách để có thể sống tương ứng với Người, đó là tình yêu tha nhân.

Vị giải tội nhân lành luôn chỉ ra rằng, bên cạnh tình yêu tối thượng của Thiên Chúa, không thể thiếu tình yêu tha nhân, như một nền tảng huấn luyện hàng ngày để rèn luyện tình yêu đối với Thiên Chúa.

Tội nhân được tha thứ

Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên xưng tội như là “một cách thánh hóa, một trường học đức tin, từ bỏ, thay đổi và tương ứng với Tình yêu thương xót của Chúa Cha.”

Để kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý, “Mỗi người chúng ta là một tội nhân được tha thứ, được sắp đặt để phục vụ người khác, để nhờ cuộc gặp gỡ bí tích, họ cũng có thể gặp được Tình yêu đã mê hoặc và thay đổi cuộc đời chúng ta”. (CSR_1839_2021)

Hồng Thủy - Vatican News

Pinterest