tháng 3 2, 2021

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY

Monday of the Second Week in Lent

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Lk 6:36-38

Jesus said to his disciples:
“Be merciful, just as your Father is merciful.

“Stop judging and you will not be judged.
Stop condemning and you will not be condemned.
Forgive and you will be forgiven.
Give and gifts will be given to you;
a good measure, packed together, shaken down, and overflowing,
will be poured into your lap.
For the measure with which you measure
will in return be measured out to you.”

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Đn 9,4b-10

Chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

4b Khi ấy, ông Đa-ni-en khẩn nguyện rằng : Ôi, lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, Đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, 5 chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài. 6 Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ. 7 Lạy Chúa Thượng, Chúa là Đấng Công Chính ; còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay - chúng con là những người Giu-đa, cư dân thành Giê-ru-sa-lem và toàn thể Ít-ra-en, những người ở gần cũng như ở xa, trong mọi xứ Ngài đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài. 8 Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày, cũng như vua chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài. 9 Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài. 10 Chúng con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo các luật lệ Ngài đã ban cho chúng con nhờ các tôi tớ Ngài là các vị ngôn sứ.

Đáp ca : Tv 78,8.9.11 và 13 (Đ. Tv 102,10a)

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

8Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi
mà trừng phạt chúng con.
Xin dủ lòng thương mau đến giúp,
vì chúng con đã khổ quá nhiều.

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

9Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ.
Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi,
vì danh dự của Ngài.

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

11Ước gì tiếng tù nhân rên siết vọng lên thấu tai Ngài.
Xin giơ tay hùng mạnh cứu sống những người mang án tử.
13Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt,
chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi
và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời.

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

Tung hô Tin Mừng : x. Ga 6,63c.68c

Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

TIN MỪNG : Lc 6,36-38

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

SUY NIỆM

LÒNG NHÂN TỪ

Trong đại hội Giới trẻ thế giới năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Hãy mặc lấy Đức Kitô, vì Người chờ đợi bạn qua bí tích Giao hòa. Với lòng nhân từ, Người sẽ chữa lành mọi vết thương do tội lỗi gây nên. Đừng sợ xin Thiên Chúa tha thứ, vì Người không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta.”

Các tôn giáo ngoài Kitô giáo vẫn dạy: đừng xét đoán thì sẽ không bị người khác đoán xét; đừng lên án người khác thì sẽ không bị người khác lên án; hãy cho đi thì sẽ được cho lại. Như thế, lòng nhân mới chỉ mang tính cách luân lý, hay tiêu chuẩn trong cách hành xử giữa con người với nhau.

Kitô giáo còn vượt trên khía cạnh luân lý khi Đức Giêsu dạy các môn đệ của Người: “Anh em phải có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Người là Đấng phán xét mà không xét đoán, không lên án, nhưng tha thứ và chữa lành. Người Kitô hữu được mời gọi mặc lấy lòng nhân từ này của Đức Kitô để được trở nên nghĩa tử của Người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin hoán cải đời sống chúng con theo lòng nhân hậu của Chúa, để chúng con có thể phục vụ tha nhân trong tinh thần bác ái yêu thương. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Tòa Thánh tái khẳng định giải trừ vũ khí là mệnh lệnh đạo đức

Trong sứ điệp video gửi đến phiên họp năm 2021 của Ủy ban giải trừ vũ khí, Đức tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, khẳng định rằng “Đối mặt với những thách thức to lớn mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt hiện nay, việc giải trừ vũ khí không còn có thể được coi là một mục tiêu tùy chọn. Đó là một mệnh lệnh đạo đức.”

Trong sứ điệp, Đức tổng giám mục Gallagher nhận định rằng bầu khí mất tin tưởng lẫn nhau và sự xói mòn của chủ nghĩa đa phương hiện nay đang ngăn cản những nỗ lực để đạt được mong ước hòa bình, an ninh và ổn định trong tâm hồn con người. Và điều này còn nghiêm trọng hơn trong lĩnh vực giải trừ vũ khí.

Trách nhiệm chung của các quốc gia trong việc giải trừ vũ khí

Theo ngài, việc giải trừ vũ khí cũng áp dụng chặt chẽ đối với sự cạnh tranh quân sự ngày càng gia tăng trong không gian vũ trụ, cũng như trong lĩnh vực không gian mạng và trí tuệ nhân tạo (chẳng hạn như các hệ thống vũ khí tự động gây chết người). Ngài khẳng định: “Trong lĩnh vực này, cũng như những vấn đề khác, các Quốc gia có những trách nhiệm chung, đưa ra những giới hạn cụ thể phải tuân theo vì lợi ích chung của nhân loại.”

Tiếp tục sứ điệp, Đức tổng Gallagher cũng nói đến việc vận chuyển bất hợp pháp các vũ khí hạng nhẹ cũng như chất nổ, đặc biệt tại các khu đông dân cư, tàn phá các thành phố, trường học, bệnh viện, nơi thờ phượng và cơ sở hạ tầng cơ bản cho dân thường, và ảnh hưởng đến triển vọng phát triển con người toàn diện của họ.

Tương quan giữa giải trừ quân bị, phát triển và hòa bình

Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận định: “Giải trừ quân bị, phát triển và hòa bình là ba vấn đề phụ thuộc lẫn nhau. Các khoản chi tiêu quân sự khổng lồ, vượt xa những gì cần thiết để đảm bảo phòng thủ chính đáng, tạo nên vòng luẩn quẩn của một cuộc chạy đua vũ trang dường như bất tận, ngăn cản các nguồn lực tiềm năng giải quyết nghèo đói, bất bình đẳng, bất công, giáo dục và y tế. Mối liên hệ giữa an ninh quốc gia với việc tích lũy vũ khí là một lý luận sai lầm và vẫn là một điều tệ hại vì nó tạo điều kiện cho sự chênh lệch đáng kể giữa nguồn lực tiền bạc và trí tuệ dành cho việc phục vụ cái chết và nguồn lực dành cho việc phục vụ sự sống.”

Tòa thánh đưa ra hai đề nghị cho việc giải trừ và kiểm soát vũ khí. Thứ nhất, khuyến khích Ủy ban giải trừ vũ khí tham gia vào một nghiên cứu chuyên biệt về vấn đề xác minh, tận dụng các công nghệ mới để tăng cường sự đáng tin cậy. Đề nghị thứ hai là sự hợp tác gắn kết và có trách nhiệm giữa các quốc gia. (CSR_1338_2021)

Hồng Thủy - Vatican News

Pinterest