tháng 2 2, 2021

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

Thánh Ca‑ta‑ri‑na Ri‑xi, OP., Trinh nữ. Lễ nhớ (Phụng vụ Dòng Đaminh)

Thursday of the Fourth Week in Ordinary Time

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Mk 6:7-13

Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two
and gave them authority over unclean spirits.
He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick
–no food, no sack, no money in their belts.
They were, however, to wear sandals but not a second tunic.
He said to them,
“Wherever you enter a house, stay there until you leave from there.
Whatever place does not welcome you or listen to you,
leave there and shake the dust off your feet
in testimony against them.”
So they went off and preached repentance.
The Twelve drove out many demons,
and they anointed with oil many who were sick and cured them.

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Hr 12,18-19.21-24

Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

18 Thưa anh em, anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, 19 có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. 21 Cảnh tượng hãi hùng đến mức ông Mô-sê phải nói : Tôi kinh hoàng và run rẩy ! 22 Nhưng anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, 23 dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. 24 Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su và được máu của Người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu A-ben.

Đáp ca : Tv 47,2-3a.3b-4.9.10-11a (Đ. x. c.10)

Đ. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con đón nhận tình Chúa yêu thương.

2Cao cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
Đấng thật xứng muôn lời ca tụng
trong thành đô của Người !
3aNúi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ,
là niềm vui cho toàn thể địa cầu.

Đ. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con đón nhận tình Chúa yêu thương.

3bNúi Xi-on, bồng lai cực bắc,
là kinh thành của Đức Đại Vương.
4Giữa các lâu đài của Xi-on,
Thiên Chúa tỏ ra chính Người là thành luỹ.

Đ. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con đón nhận tình Chúa yêu thương.

9Chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy,
trong thành trì Chúa Tể càn khôn,
trong thành trì Thiên Chúa, Chúa ta thờ ;
Người củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

Đ. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con đón nhận tình Chúa yêu thương.

10Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.
11aDanh thánh Chúa gần xa truyền tụng,
tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang.

Đ. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con đón nhận tình Chúa yêu thương.

Tung hô Tin Mừng : Mc 1,15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mc 6,7-13

Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

SUY NIỆM

CHỨNG NHÂN KHÓ NGHÈO

Khoảng đầu thế kỷ XIII, Giáo hội sa sút nghiêm trọng. Hàng giáo sĩ sống xa hoa và bê bối, trong khi nhiều nhóm lạc giáo nổi lên. Giữa bối cảnh đó, thánh Phanxicô và thánh Đa Minh xuất hiện. Với lời giảng và đời sống khó nghèo triệt để theo Tin Mừng, các ngài đã lôi kéo được nhiều người trở lại với đạo.

Trước khi sai các môn đệ ra đi, Đức Giêsu đã chỉ thị các ông phải nên như những người nghèo. Các ông phải hạn chế những tiện nghi cuộc sống, ngay cả những nhu cầu cấp thiết như lương thực, bao bị hay tiền giắt lưng. Nhờ đó, các môn đệ được thanh thoát, không bị ràng buộc trước vật chất của cải, và hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Chúa khi ra đi loan báo Tin Mừng.

Trong xã hội chạy theo vật chất ngày nay, Đức Giêsu vẫn mời gọi chúng ta trở nên những môn đệ nghèo khó, biết phó thác cho sự quan phòng của Chúa, từ đó làm chứng cho Tin Mừng giữa thế gian.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn luôn gắn bó với Ngài một cách mật thiết. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Thánh Catarina Rixi

Thánh Ca‑ta‑ri‑na Ri‑xi tên thật là Xăng‑đơ‑ri‑na, sinh năm 1522. Người thuộc dòng dõi qúi tộc, mồ côi ngay từ tấm bé. Người có lòng nhiệt thành sùng mộ Chúa Ki‑tô chịu đóng đinh. Năm 12 tuổi người được nhận vào nữ đan viện thánh Vinh Sơn, của chị em Đa Minh tại Pơ‑ra‑tô. Được lửa Thánh Thần nung nấu trong việc không ngừng tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa, người đã cổ võ công cuộc cải tổ đời sống tu trì theo tinh thần của cha Giê‑rô‑ni‑mô Xa‑vô‑na‑rô‑la, vị thầy người hằng kính trọng. Thánh nữ sốt sắng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Ki‑tô, được Chúa in năm dấu thánh trên mình. Người cũng truyền lại cho hậu thế những vần thơ trích từ Thánh Kinh để cổ võ việc suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Hai lần được bầu làm bề trên, thánh nữ đã điều khiển cộng đoàn cách khôn ngoan và nhân từ.

Người được Đức Ki‑tô ban cho nhiều đặc ân và được cảm nghiệm sâu xa tình Chúa yêu thương. thánh nữ đã để lại nhiều tài liệu rất có giá trị về đời sống thiêng liêng, đặc biệt qua các thư gửi cho những vị nổi tiếng thánh thiện thời đó, như thánh Phi‑líp‑phê Nê‑ri, thánh Ca‑rô‑lô Bô‑rô‑mê‑ô, và thánh Ma‑ri‑a Ma‑đa‑lê‑na Pa‑di.

Thánh nữ từ trần tại Pơ‑ra‑tô ngày 2‑2‑1590. Ngày 23‑11‑1732 Đức Cơ‑lê‑men‑tê XII long trọng ghi danh người vào sổ các chân phước, và ngày 29‑6‑1746 Đức Biển Đức XIV suy tôn người lên hàng hiển thánh.

Phụng vụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết

Pinterest