tháng 2 1, 2021

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

Monday of the Fourth Week in Ordinary Time

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Mk 5:1-20

Jesus and his disciples came to the other side of the sea,
to the territory of the Gerasenes.
When he got out of the boat,
at once a man from the tombs who had an unclean spirit met him.
The man had been dwelling among the tombs,
and no one could restrain him any longer, even with a chain.
In fact, he had frequently been bound with shackles and chains,
but the chains had been pulled apart by him and the shackles smashed,
and no one was strong enough to subdue him.
Night and day among the tombs and on the hillsides
he was always crying out and bruising himself with stones.
Catching sight of Jesus from a distance,
he ran up and prostrated himself before him,
crying out in a loud voice,
“What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God?
I adjure you by God, do not torment me!”
(He had been saying to him, “Unclean spirit, come out of the man!”)
He asked him, “What is your name?”

He replied, “Legion is my name.  There are many of us.”
And he pleaded earnestly with him
not to drive them away from that territory.

Now a large herd of swine was feeding there on the hillside.
And they pleaded with him,
“Send us into the swine.  Let us enter them.”
And he let them, and the unclean spirits came out and entered the swine.
The herd of about two thousand rushed down a steep bank into the sea,
where they were drowned.
The swineherds ran away and reported the incident in the town
and throughout the countryside.
And people came out to see what had happened.
As they approached Jesus,
they caught sight of the man who had been possessed by Legion,
sitting there clothed and in his right mind.
And they were seized with fear.
Those who witnessed the incident explained to them what had happened
to the possessed man and to the swine.
Then they began to beg him to leave their district.
As he was getting into the boat,
the man who had been possessed pleaded to remain with him.
But Jesus would not permit him but told him instead,
“Go home to your family and announce to them
all that the Lord in his pity has done for you.”
Then the man went off and began to proclaim in the Decapolis
what Jesus had done for him; and all were amazed.

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Hr 11,32-40

Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần tốt hơn.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

32 Thưa anh em, tôi còn phải nói gì nữa đây ? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể truyện các ông Ghít-ôn, Ba-rắc, Sam-sôn, Gíp-tác, Đa-vít, Sa-mu-en và các ngôn sứ. 33 Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa ; các ngài đã khoá miệng sư tử, 34 dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm. Các ngài đã lướt thắng bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường, và đẩy lui được quân ngoại xâm. 35 Có những phụ nữ đã thấy thân nhân mình chết nay sống lại. Có những người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát, để được hưởng một sự sống lại tốt đẹp hơn. 36 Có những người phải chịu nhạo cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù ; 37 họ bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết vì gươm ; họ phải lưu lạc, mặc áo da cừu da dê, chịu thiếu thốn, bị áp bức và hành hạ. 38 Thế gian chẳng xứng với họ ! Họ đi lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong hang hốc và hầm hố. 39 Nhờ đức tin, tất cả các nhân vật đó đã được chứng giám, thế mà họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. 40 Quả thật, Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta.

Đáp ca : Tv 30,20.21.22.23.24 (Đ. c.25)

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

20Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,
Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài,
và thi thố trước mặt phàm nhân
cho ai tìm đến Ngài nương náu.

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

21Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng
khỏi người đời mưu hại.
Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

22Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con
trong thành trì vững chắc.

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

23Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng :
“Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi !”
Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài van
trong ngày con kêu cứu.

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

24Hết mọi người hiếu trung với Chúa,
hãy yêu mến Chúa đi !
Chúa giữ gìn những ai thành tín
nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.

Đ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

Tung hô Tin Mừng : Lc 7,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mt 5,1-20

Thần ô uế kia, xuất khỏi người này.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

1 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ sang bờ bên kia Biển Hồ, đến vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. 6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người 7 và kêu lớn tiếng rằng : “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi !” 8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó : “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này !” 9 Người hỏi nó : “Tên ngươi là gì ?” Nó thưa : “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” 10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng : “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” 13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo - chính người này đã bị Đạo Binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ.

18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở với Người. 19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo : “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.” 20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

SUY NIỆM

LOẠI TRỪ THIÊN CHÚA

Ngày 30.9.2019, Bộ trưởng Giáo dục Ý đề nghị tháo bỏ các Thánh giá khỏi các lớp học ở các trường học công. Đó là một trong vô số sự kiện cho thấy thái độ bài xích Kitô giáo của xã hội đương đại: có lẽ Chúa chỉ nên có mặt ở những nơi “phù hợp” với Người.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu trừ quỷ cho một người bị quỷ ám. Thế mà ngay sau đó, dân chúng lại “nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ”. Đức Giêsu làm phép lạ với một lòng thương xót thẳm sâu, nhưng dân chúng chỉ quan tâm đến thiệt hại vật chất là đàn heo bị chết. Họ bịt mắt trước ân huệ tỏ tường trên người bị quỷ ám. Và kết cục, họ xua đuổi Người khỏi nơi đó.

Chính chúng ta, đôi khi cũng muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Đó là khi chúng ta cam tâm phạm tội mà phớt lờ tiếng Chúa, hay đơn giản là coi điều gì đó quan trọng hơn Thiên Chúa.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chọn lựa khôn ngoan trong cuộc sống, luôn chỉ chọn Chúa, chọn làm đẹp lòng Chúa mà thôi. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô khuyến khích Tòa Rota luôn quan tâm đến lợi ích của con cái
khi tuyên bố hôn nhân vô hiệu

Trong cuộc gặp gỡ các thành viên của Tòa Rota vào ngày 29/1, khai mạc năm tư pháp, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích họ nên quan tâm xem xét đến lợi ích của gia đình, đặc biệt là của con cái, trong việc đưa ra quyết định về sự vô hiệu của hôn nhân.

Tòa Rota là tòa án cao nhất của Giáo hội xử lý các vụ kháng cáo các trường hợp tiêu hôn. Nó cũng giải quyết các vụ án tư pháp và phi hành chính khác liên quan đến Giáo luật.

Quan tâm đến con cái, nạn nhân vô tội của các cuộc hôn nhân chia tay

Đức Thánh Cha nói với các thành viên Tòa Rota: “Chúng ta không được mệt mỏi dành tất cả sự quan tâm và chăm sóc cho gia đình và hôn nhân Ki-tô giáo… Cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng mà quý vị cầu khẩn trước bất kỳ quyết định nào về sự thật của hôn nhân, soi sáng và giúp quý vị không quên những tác động của những hành động như vậy: trước hết là thiện ích cho con cái, sự bình an của chúng hoặc ngược lại, chúng sẽ mất đi niềm vui khi đối mặt với sự chia ly.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các quan tòa của Tòa Rota “được kêu gọi cởi mở với những chân trời của việc chăm sóc mục vụ khó khăn nhưng không phải là không thể, liên quan đến việc quan tâm đến các con cái, những nạn nhân vô tội của nhiều tình huống chia tay, ly hôn, hoặc kết hợp dân sự mới.”

“Các phán quyết của vị thẩm phán của Giáo hội không thể bỏ qua ký ức, được tạo nên từ ánh sáng và bóng tối, đánh dấu một cuộc đời, không chỉ của hai vợ chồng mà còn của những đứa con. Vợ chồng và con cái tạo thành một cộng đồng những con người, luôn luôn và chắc chắn được đồng nhất với lợi ích của gia đình, ngay cả khi nó đã sụp đổ.”

Đồng hành với những người phối ngẫu và con cái sau tuyên bố hôn nhân vô hiệu

Đức Thánh Cha nói rằng Giáo hội không được bỏ mặc các tín hữu đang đau khổ cho sự can thiệp của chỉ chính quyền dân sự. Do đó ngài mời gọi các giám mục cởi mở hơn bao giờ hết với thách đố liên quan đến vấn đề hôn nhân. Cụ thể, ngài kêu gọi các đại diện tư pháp, những người điều hành chăm sóc mục vụ gia đình và đặc biệt các cha xứ cố gắng thực hiện chức năng bảo vệ, chăm sóc và đồng hành với người phối ngẫu bị bỏ rơi và con cái, những người chịu đau khổ vì các tuyên bố hôn nhân vô hiệu, ngay cả khi chính đáng và hợp pháp. (CSR_731_2021)

Hồng Thủy - Vatican News

Pinterest