tháng 1 25, 2021

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN

Thánh Tôma Aquinô, OP, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ kính (Phụng vụ Dòng Đaminh)

Memorial of Saint Thomas Aquinas, Priest and Doctor of the Church

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Mt 5:13-19

i “You are the salt of the earth.
But if salt loses its taste, with what can it be seasoned?
It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.*

You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden.j

Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.k

Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.l

“Do not think that I have come to abolish the law or the prophets.
I have come not to abolish but to fulfill.

Amen, I say to you, until heaven and earth pass away,
not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law,
until all things have taken place.m

Therefore, whoever breaks one of the least of these
commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments
will be called greatest in the kingdom of heaven.*

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Kn 7,7‑10.15‑16

“Tôi đã quý chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp.”

Lời Chúa trong sách Khôn ngoan.

Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế gian, so với Đức Khôn Ngoan cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi.

Ước gì Thiên Chúa cho tôi nói về Đức Khôn Ngoan theo như tôi được hiểu, và Người cho tôi biết nghĩ suy xứng hợp với những gì tôi đã lãnh nhận; vì chính Người là Đấng hướng dẫn Đức Khôn Ngoan, và cũng là Thầy dạy của các bậc hiền triết. Bản thân chúng ta, cùng với ngôn từ, với toàn bộ trí tuệ và tài năng, tất cả đều nằm trong tay Thiên Chúa.

Đáp ca : Tv 36,3‑4. 5‑6.30‑31

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan.

Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện
Thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan.

Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay,
Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,
Công lý bạn Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan.

Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan
Và lưỡi họ nói lên điều chính trực.
Luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng,
Bước chân đi không hề lảo đảo.

Đ. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan.

Tung hô Tin Mừng : Ga 17,17

Ha‑lê‑lui‑a. Ha‑lê‑lui‑a.
Xin Cha thánh hóa họ trong chân lý,
Lời Cha là chân lý.
Ha‑lê‑lui‑a.

TIN MỪNG : Mt 5,13-19

“Anh em là ánh sáng cho trần gian.”

Tin Mừng Chúa Giê‑su Ki‑tô theo thánh Mát‑thêu.

Khi ấy, Đức Giê‑su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô‑sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

SUY NIỆM

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: ‘Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian’.

Muối: người môn đệ. Muối: ướp cho khỏi hư và làm gia vị. Người môn đệ: ướp đời khỏi suy thoái và thăng tiến con người. Không muối: thức ăn hư; không người môn đệ: thế giới thiếu sức sống.

Ánh sáng: người môn đệ. Ánh sáng: xua tan bóng tối và khơi mào sự sống. Người môn đệ: bước vào nơi sâu thẳm, kín ẩn nhất của trái tim và khơi gợi sự sống nơi tâm hồn con người. Không ánh sáng: tối tăm hỗn độn; không người môn đệ: thế giới thiếu sinh khí.

Muối và ánh sáng: có cùng một trật nơi người môn đệ: nhập cuộc và hoà tan: muối; giữ vững căn tính và tỏa sáng giữa lòng đời: ánh sáng. Muối và ánh sáng: người môn đệ: sức sống cho thế giới.

Thánh Tô-ma A-qui-nô với nỗ lực tri thức, trở nên muối mặn ướp đời, ánh sáng trần gian.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng luôn thấm đượm chất Tin mừng của Chúa, hầu chúng con trở nên muối ướp đời nhạt và ánh sáng cho trần gian tăm tối. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Thánh Tôma Aquinô

Thánh Tô‑ma sinh năm 1225 trong một gia đình quý phái, tại Rô‑ca‑xê‑ca, nước Ý, và đã trải qua những năm thiếu thời tại đan viện núi Ca‑xi‑nô. Đến tuổi thanh niên, người đã vào tu dòng Anh Em Thuyết Giáo tại thành Nê‑a‑pô‑li, trái với ý của thân nhân. Người theo học tại những học viện lớn thời ấy như Cô‑lô‑ni‑a, Pa‑ri, Rô‑ma, Nê‑a‑pô‑li. Người nổi tiếng về đời sống trong trắng, triệt để trung thành với kỷ luật tu trì. Người đã thể hiện sứ vụ riêng của Dòng, tức là phục vụ Lời Chúa, trong tinh thần khó nghèo tự nguyện, qua việc bền bỉ nghiên cứu thần học, chuyên cần khám phá, say sưa chiêm niệm và thông truyền chân lý cho tha nhân. Thế nên, người đã dốc toàn lực phục vụ chân lý, khao khát đạt đến chân lý, đón nhận chân lý bất cứ từ đâu đến, và nôn nóng chia sẻ chân lý cho người khác.

Người hết sức khiêm tốn và đầy tình người trong cách đối nhân xử thế. Người là một danh sư lỗi lạc về đạo lý, và là một nhà giảng thuyết đầy sức hấp dẫn khi trình bày các chân lý Phúc Âm. Người đã để lại rất nhiều tác phẩm trình bày sự khôn sáng của Thiên Chúa cũng như của nhân loại. Những tác phẩm ấy cho thấy sự hài hòa chặt chẽ giữa các chân lý mạc khải và chân lý tự nhiên.

Người rất sùng kính Chúa Cứu Thế, đặc biệt trong mầu nhiệm Khổ Nạn và Thánh Thể. Người đã soạn kinh phụng vụ tán dương mầu nhiệm Thánh Thể. Với tâm tình con thảo, người cũng nhiệt thành tôn kính Đức Trinh Nữ Ma‑ri‑a, Thánh Mẫu Thiên Chúa.

Người từ trần tại Phốt‑xa‑nô‑va, ngày 7‑3‑1274, trên đường đi dự Công đồng tại Li‑ông, Pháp. Đức Giáo Hoàng Gio‑an XXII đã tôn người lên bậc hiển thánh ngày 18‑7‑1323.

Ngày 11‑5‑1567, Đức Pi‑ô V đã tuyên phong người là vị tiến sĩ thứ năm của Giáo hội La‑tinh. Ngày 4‑8‑1880 Đức Lê‑ô XIII đã đặt người làm bổn mạng các đại học và học đường Công Giáo. Theo luật phụng vụ canh tân, lễ kính người được mừng vào ngày kỷ niệm việc chuyển hài cốt người về Tu‑lu‑dơ.

Phụng vụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết

Pinterest