tháng 8 3, 2021

LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN Thursday of the Eighteenth Week in Ordinary Time

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Mt 16:13-23

Jesus went into the region of Caesarea Philippi
and he asked his disciples,
“Who do people say that the Son of Man is?”
They replied, “Some say John the Baptist, others Elijah,
still others Jeremiah or one of the prophets.”
He said to them, “But who do you say that I am?”
Simon Peter said in reply,
“You are the Christ, the Son of the living God.”
Jesus said to him in reply, “Blessed are you, Simon son of Jonah.
For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father.
And so I say to you, you are Peter,
and upon this rock I will build my Church,
and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
I will give you the keys to the Kingdom of heaven.
Whatever you bind on earth shall be bound in heaven;
and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”

Then he strictly ordered his disciples
to tell no one that he was the Christ.

From that time on, Jesus began to show his disciples
that he must go to Jerusalem and suffer greatly
from the elders, the chief priests, and the scribes,
and be killed and on the third day be raised.
Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him,
“God forbid, Lord!  No such thing shall ever happen to you.”
He turned and said to Peter,
“Get behind me, Satan!  You are an obstacle to me.
You are thinking not as God does, but as human beings do.”

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Ds 20,1-13

Nước trào ra lai láng.

Bài trích sách Dân số.

1 Ngày ấy, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en đến sa mạc Xin vào tháng giêng, và dân ở lại Ca-đê. Bà Mi-ri-am đã qua đời và được chôn cất tại đây.

2 Cộng đồng không có nước, họ bèn tụ tập phản đối ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 3 Dân gây chuyện với ông Mô-sê, họ nói : “Phải chi lúc anh em chúng tôi tắt thở trước mặt Đức Chúa, thì chúng tôi cũng tắt thở luôn cho rồi. 4 Hai ông đưa đại hội của Đức Chúa vào sa mạc này để làm gì ? Có phải để chúng tôi và súc vật của chúng tôi chết ở đây hay không ? 5 Hai ông đưa chúng tôi từ Ai-cập lên để làm gì ? Có phải để đưa chúng tôi vào chốn độc địa này chăng ? Đây không phải là nơi để gieo vãi, không vả, không nho, không lựu, thậm chí không nước uống.”

6 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron rời đại hội đến cửa Lều Hội Ngộ, các ông sấp mặt xuống đất. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa hiện ra với các ông. 7 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : 8 “Hãy cầm lấy cây gậy, và cùng với A-ha-ron, anh ngươi, triệu tập cộng đồng lại. Trước mặt chúng, các ngươi sẽ ra lệnh cho tảng đá, và nó sẽ cho nước ; từ tảng đá, ngươi sẽ làm cho nước chảy ra cho chúng, và ngươi sẽ cho cộng đồng và súc vật của chúng uống.”

9 Ông Mô-sê cầm lấy cây gậy ở trước nhan Đức Chúa, như Người đã truyền cho ông. 10 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron triệu tập đại hội trước tảng đá ; ông Mô-sê nói với họ : “Nghe đây, hỡi quân phản nghịch ! Từ tảng đá này, chúng tôi có thể làm cho nước chảy ra cho các người được không ?” 11 Ông Mô-sê giơ tay, lấy gậy đập vào tảng đá hai lần ; nước trào ra lai láng cho cộng đồng và súc vật uống.

12 Bấy giờ Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron : “Bởi vì các ngươi đã không tin vào Ta để biểu dương sự thánh thiện của Ta trước mắt con cái Ít-ra-en, nên các ngươi sẽ không được đưa đại hội này vào đất Ta ban cho chúng.” 13 Đó là mạch nước Mơ-ri-va -nghĩa là gây chuyện- nơi con cái Ít-ra-en đã gây chuyện với Đức Chúa, và Người đã biểu dương sự thánh thiện của Người giữa họ.

Đáp ca : Tv 94,1-2.6-7a.7b-9 (Đ. c.7b và 8a)

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !
Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.

1Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,
2vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !
Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.

6Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.
7aBởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !
Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.

7bNgày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !
8Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
9nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !
Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng.

Tung hô Tin Mừng : Mt 16,18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mt 16,13-23

Anh là Phê-rô ; Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

13 Khi ấy, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

SUY NIỆM

ĐỨC KITÔ LÀ AI?

Diễn viên Hollywood, Jim Caviezel, đã từng nói: “Từ khi bạn quyết định mình là Kitô hữu, dù ở bất cứ thời nào thì cũng là một con đường khó khăn. Vậy thì tại sao chọn Đức Giêsu? Vì chọn Đức Giêsu mang đến cho cuộc đời tôi một ý nghĩa.”

Câu hỏi mà Đức Giêsu đặt ra cho các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay luôn cần được vang vọng lại trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đức Giêsu là ai đối với tôi, khi vui, khi buồn, lúc thành công và khi thất bại?

Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, vẫn đang sống, đang hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi lấy Đức Giêsu làm tâm điểm của cuộc đời mình. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nếu chúng ta nói “Ngài là tất cả, là chính ý nghĩa cuộc đời con” thì lúc đó Người sẽ không bỏ rơi chúng ta vì “bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (Hr 2,18).

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, chúng con luôn khao khát một cuộc đời có ý nghĩa. Xin giúp chúng con nhận ra rằng chính Chúa là lẽ sống và ý nghĩa của cuộc đời chúng con. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Gương tha thứ của cha Nazareno Lanciotti, vị linh mục bị sát hại vì tình yêu Chúa

Cách nay hơn 20 năm, ngày 22 tháng 2 năm 2001, cha Nazareno Lanciotti, một nhà truyền giáo người Ý đã dấn thân truyền giáo tại Brazil 30 năm, loan báo Tin Mừng và thăng tiến con người, đã qua đời tại bệnh viện bang San Paolo sau khi bị tấn công tại nhà xứ ở bang Mato Grosso 10 ngày trước đó. Cha đã tha thứ cho những kẻ sát hại ngài.

Năm 1972, khi còn là một linh mục rất trẻ, sau khi đã có những kinh nghiệm mục vụ đầu tiên tại một vài giáo xứ ở Roma, cha Nazareno đã cùng với một số bạn trẻ người Ý chọn dấn thân cho sứ mệnh truyền giáo tại giáo phận non trẻ Caceres. Cha được Đức giám mục giáo phận địa phương giao trách nhiệm phụ trách giáo xứ Jauru, một nơi rất khó khăn, bao gồm nhiều cộng đoàn sống rải rác trong rừng. Cha đã không nản chí và với phương tiện di chuyển là một con lừa, cha đã đi đến những nơi mà sau này, nhờ lòng nhiệt thành và đức tin, cha đã biến đổi thành một khu vườn thành phố xung quanh nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Pilar.

Xây dựng cơ sở cộng đoàn

Cha Nazareno đến giáo xứ vào ban đêm và thấy ngôi nhà thờ “lều” của mình đang xiêu vẹo và được chống đỡ. Cha ở lại đó và theo lời cha kể, ngay lập tức cha đã nhận được sự an ủi bởi sự hiện diện của Đức Mẹ, khi từ trong nội tâm cha nghe tiếng nói “Ta đang đợi con”. Và chính tình yêu sâu đậm đối với Mẹ Maria, vị trí trung tâm của Thánh Thể trong hoạt động truyền giáo của cha, thúc đẩy cha phát triển cứ điểm truyền giáo Jauru. Nơi này đã trở thành “kiểu mẫu” và trung tâm các hoạt động của giáo phận.

Jauru là một ngôi làng rất nghèo. Cha Nazareno nhận thấy nhiều bà mẹ đã chết khi sinh nở, nhiều trẻ em đã mất mạng vì những căn bệnh bình thường. Vì vậy, cha nghĩ đến việc xây dựng một trạm y tế vì bệnh viện gần nhất cũng cách nơi đó hai trăm cây số. Theo thời gian, trung tâm y tế đã trở thành một bệnh viện Công giáo thực sự, và ngày nay hoạt động trong mạng lưới y tế quốc gia.

Cùng với việc xây dựng bệnh viện, cha Nazareno nghĩ đến việc chăm sóc các tín hữu, xây dựng cộng đồng và vì lý do này, cha khởi công xây dựng một trung tâm giáo xứ và các nhà nguyện trong rừng để giúp nhiều tín hữu trong các nhóm nhỏ và để họ có nơi tham chiếu cho đời sống thiêng liêng và xã hội. Cha đã xây dựng khoảng bốn mươi nhà nguyện. Trong thời gian phục vụ tại Jauru, cha đã xây dựng một cộng đoàn cầu nguyện, có trung tâm biểu tượng, không chỉ về mặt địa lý, trong ngôi nhà thờ lớn của giáo xứ được khánh thành vào năm 1975 ở trung tâm Jauru, với nhiều phòng nhỏ xung quanh, nơi mà hàng ngày, ngay cả khi không có linh mục, mọi người cầu nguyện, chầu Thánh Thể và dạy giáo lý.

Chăm sóc người già và người tàn tật

Trong những năm truyền giáo, cha Nazareno cũng nhận thấy rằng nhiều người già và người tàn tật bị gia đình bỏ rơi vì gặp khó khăn trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc họ. Vì vậy, cha đã thành lập một ngôi nhà dành cho người già và ngày nay nơi này vẫn giúp đỡ rất nhiều người. Cùng với trường tiểu học thánh Phanxicô Assisi, nơi quy tụ 400 trẻ em, ngôi nhà này cung cấp việc làm cho người dân địa phương. Cha cũng đã xây dựng một cơ sở làm tiểu chủng viện và mang lại cho Giáo hội địa phương mười ơn gọi đầu tiên.

Quan tâm đến giới trẻ

Là một linh mục, cha Nazareno dấn thân quan tâm đến đời sống luân lý và thiện ích của mỗi người, trong mọi lĩnh vực của xã hội, cũng như chăm lo cho cuộc sống. Điều này khiến ngài phải đối mặt với nhiều mối đe dọa và nguy hiểm. Thời điểm khó khăn nhất là khi một đập thuỷ điện lớn bắt đầu được xây dựng. Công nhân từ Brazil và nước láng giềng Bolivia đã đến khu vực này, các tụ điểm mại dâm và phân phối ma túy xuất hiện ở nhiều nơi. Cha Nazareno đã không ngừng cảnh báo giáo dân về những nguy hiểm này; vào tối thứ Bảy hàng tuần, cha tổ chức các hoạt động để thu hút giới trẻ và cảnh báo họ; nhiều lần cha cũng gặp gỡ những người thợ và nói với họ rằng: “Chầu Thánh Thể, lần hạt Mân Côi và sùng kính Đức Mẹ sẽ cứu rỗi anh em.”

Ngày định mệnh

Vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11/2/2001 cha Nazareno đã ăn tối với khoảng 100 bạn trẻ. Cha cảm nhận được nguy hiểm đang đến và chiều hôm đó, khi trời mưa phùn, cha nói: “Đây là những giọt nước mắt của Trời dành cho cha”. Cha cũng đã nói với họ, với gương mặt buồn bã, gần như là điềm báo trước: "Khi các con tìm kiếm cha, các con sẽ luôn thấy cha ở dưới chân Nhà Tạm Mình Thánh Chúa". Đó là nơi cha đã được chôn cất sau khi qua đời.

Không lâu sau 9 giờ tối, 2 người bịt mặt xông vào nhà xứ, nơi cha Nazareno đang dùng bữa tối với những người cộng tác của mình và một số khách. Chĩa súng về phía những người có mặt, hai tên cướp hỏi nơi để tiền và két sắt. Họ đe dọa tất cả. Cha trấn an những người có mặt và họ đặt tất cả những gì họ có lên bàn. Nhưng những kẻ giết người muốn nhắm vào cha. Họ cho biết một số người ở địa phương sai họ đến bởi vì hoạt động của Giáo hội và của cha gây phiền phức cho họ. Và họ đã bắn cha vì cha đã làm phiền họ, vì giáo xứ đã trở thành nơi bảo vệ cho nhiều người trẻ khỏi hiểm họa ma túy và mại dâm. Những kẻ giết người bỏ đi mà không màng đến tiền bạc hay thứ gì khác.

Cha Nazareno được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Sau đó cha được đưa đến bệnh viện San Paolo nhưng cha đã qua đời 11 ngày sau đó. Những lời cuối cùng của cha là tha thứ cho những kẻ sát hại ngài. (Fides 22/03/2021)

Hồng Thủy - Vatican News

Pinterest