tháng 6 28, 2021

LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN Thánh Irênê Giám mục, Tử đạo. Lễ nhớ Memorial of Saint Irenaeus, Bishop and Martyr

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Mt 8:18-22

When Jesus saw a crowd around him,
he gave orders to cross to the other shore.
A scribe approached and said to him,
“Teacher, I will follow you wherever you go.”
Jesus answered him, “Foxes have dens and birds of the sky have nests,
but the Son of Man has nowhere to rest his head.”
Another of his disciples said to him,
“Lord, let me go first and bury my father.”
But Jesus answered him, “Follow me,
and let the dead bury their dead.”

Bài đọc :

Bài đọc 1 : St 18,16-33

Chẳng lẽ Chúa tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao ?

Bài trích sách Sáng thế.

16 Từ cụm sồi Mam-rê, ba người khách đứng dậy và nhìn xuống phía Xơ-đôm. Ông Áp-ra-ham cùng đi để tiễn khách. 17 Đức Chúa phán : “Ta có nên giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm chăng ? 18 Áp-ra-ham sẽ trở thành một dân tộc lớn mạnh, và nhờ nó mọi dân tộc sẽ được chúc phúc. 19 Thật vậy, Ta đã chọn nó, để nó truyền cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của Đức Chúa mà thực hiện điều công minh chính trực ; như thế Đức Chúa sẽ làm cho Áp-ra-ham điều Người đã phán về nó.” 20 Đức Chúa phán : “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn ! Tội lỗi của chúng quá nặng nề ! 21 Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết.”

22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần và thưa : “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao ? 24 Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao ? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao ? 25 Ngài làm như vậy, chắc không được đâu ! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu ! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao ?” 26 Đức Chúa đáp : “Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.”

27 Ông Áp-ra-ham lại nói : “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa : 28 Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao ?” Chúa đáp : “Không ! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người.” 29 Ông lại thưa một lần nữa : “Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm.”

30 Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp : Giả như ở đó có ba mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm.” 31 Ông nói : “Con xin mạn phép thưa với Chúa : Giả như tìm được hai mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.” 32 Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi : Giả như tìm được mười người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm.”

33 Sau khi phán với ông Áp-ra-ham, Đức Chúa đi, còn ông Áp-ra-ham thì trở về nhà.

Đáp ca : Tv 102,1-2.3-4.8-9.10-11 (Đ. c.8a)

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

1Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh !
2Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

3Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
4Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

8Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,
9chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

10Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
11Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Tung hô Tin Mừng : x. Tv 94,7b.8a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mt 8,18-22

Anh hãy đi theo tôi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 20 Đức Giê-su trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

21 Một môn đệ khác thưa với Người : “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

SUY NIỆM

TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA

Có một nhóm người đi qua sa mạc; ai ai cũng bước đi rất nặng nhọc, mệt mỏi. Tuy nhiên, có một người tỏ ra khá thoải mái, vui vẻ. Điều này làm cho mọi người thắc mắc. Thấy vậy, anh ấy cười và nói: “Bởi vì tôi là người mang theo ít đồ nhất bên mình.”

Đức Giêsu khuyên những ai muốn đi theo Người cần phải biết từ bỏ của cải, gia đình, công việc,… để đi theo Người một cách trọn vẹn. Bất kỳ một luyến lưu nào cũng sẽ trở thành vật cản ngăn lối người môn đệ đi theo Chúa. Chúa còn dạy chúng ta phải biết yêu Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Con người chỉ thực sự hoàn thành ơn gọi của mình và đạt được hạnh phúc đích thực khi sống trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Thánh Irênê là một mẫu gương về sự từ bỏ. Ngài đã dành trọn cuộc đời để bước theo Chúa, sẵn sàng lao mình vào cuộc đấu tranh chống lại lạc giáo. Cuối cùng, ngài hy sinh cả mạng sống để minh chứng cho niềm tin.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, những lạc thú trần gian luôn là cản trở khiến chúng con không thuộc trọn về Chúa. Xin giúp chúng con biết từ bỏ hoàn toàn, để xứng đáng bước theo Ngài. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Thánh Irênê

Thánh Irênê là người gốc Hy Lạp, được sinh vào khoảng giữa những năm 120 và 140. Irênê có đặc ân lớn lao là được giáo huấn bởi thánh Pôlycapô, môn đệ thánh Gioan tông đồ. Lần kia, thánh Irênê nói với một người bạn: “Tôi rất cẩn trọng lắng nghe những lời chỉ dạy của thánh Pôlycapô. Tôi không ghi lại những hành động và lời nói của ngài trên giấy tờ nhưng trong tận trái tim tôi!”

Sau khi làm linh mục, thánh Irênê được sai đến thành Lyông, nước Pháp. Chính trong thành phố này, giám mục Pôtiniô đã được phúc tử đạo cùng với rất nhiều vị thánh khác. Lúc đó, thánh Irênê không được tử đạo vì các anh em linh mục của Irênê đã xin ngài chuyển giúp một sứ điệp quan trọng tới đức thánh cha ở Rôma. Trong thơ ấy, họ nói Irênê là một người đầy hăng hái và nhiệt thành đối với đức tin Công giáo.

Khi thánh Irênê trở về để nhận chức giám mục thành Lyông thì cuộc bách hại chấm dứt. Nhưng lại có một hiểm họa khác: đó là lạc thuyết gọi là thuyết Ngộ Đạo. Tà thuyết này đã hấp dẫn thu hút được một số người bởi nó hứa hẹn sẽ cho người ta được biết những mầu nhiệm huyền bí. Thánh Irênê nghiên cứu tất cả giáo thuyết của tà đạo này; và sau đó, thánh nhân đã chỉ ra những điểm sai lầm của nó trong năm cuốn sách. Irênê trình bày cách rất thanh nhã vì ngài muốn đem mọi người trở về với Đức Chúa Giêsu. Tuy thế, đôi chỗ Irênê cũng sử dụng những từ ngữ mạnh nghĩa. Chẳng hạn như ngài nói: “Khi một người vừa theo phái Ngộ Đạo, nó liền lên mặt hãnh diện kiêu căng. Nó có dáng vẻ oai vệ của một chú gà trống tập đi khệnh khạng…” Nhiều người đã đọc sách của thánh Irênê. Sau đó ít lâu, cả lạc thuyết bắt đầu tự phân tán hủy diệt. Thánh Irênê qua đời khoảng năm 202. Nhiều người cho rằng Irênê đã chịu tử vì đạo.

Thánh Irênê luôn luôn ghi nhớ những điều thánh Pôlycapô truyền dạy. Chúng ta cũng có thể tạo cho mình một tập quán biết ơn đối với những người đã dạy bảo chúng ta những điều hay lẽ phải. Chúng ta hãy cố gắng mang những điều đã học ra thực hành. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người đã dạy dỗ chúng ta.

http://www.paolinevn.org

Pinterest