tháng 5 7, 2020

Kinh Mân Côi, Cuốn Kinh Thánh rút gọn