tháng 10 19, 2020

GIỚI THIỆU SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

Những Lời Cầu Nguyện của Thánh Catarina thành Siena

Sách Những Lời Cầu Nguyện của Thánh Nữ Catarina thành Siena gồm 26 Lời Cầu Nguyện, chứa đựng những chân tình khẩn cầu lên Thiên Chúa, lời tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa, xin cho Giáo Hội, xin cho các tu sĩvà giáo sĩ, xin ơn khôn ngoan và các nhân đức, xin dâng mình và cứu rỗi các linh hồn. Có những lúc Thánh Catarina cầu nguyện trong tình trạng ngây ngất. Lời Cầu Nguyện cũng chứa đầy tính chất giáo huấn và bảo vệ đức tin cho từng Kitô hữu, phù hợp với bộ Tổng luận Thần Học của Thánh Tôma Aquinô và còn tóm kết được toàn bộ nội dung của Kinh Ăn Năn Tội và Kinh Tin Kính.

Lời cầu nguyện của Thánh Nữ Catarina đã bày tỏ tấm lòng và nhân đức tuyệt đẹp như thế nào mà Thiên Chúa lại vui lòng?  Lời cầu nguyện của Thánh Nữ còn giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn về thần tính và nhân tính trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô.  Lời Cầu Nguyện của Thánh Catarina Dòng Ba Đaminh còn giải thích các tín điều về Đức Maria như thế nào khi có kẻ vô tín và kể cả Kitô hữu nghi ngờ hỏi rằng làm sao Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và đồng trinh được?

Dịch giả đã trọn vẹn ủng hộ đóng góp chi phí ấn hành sách này bất kể những khó khăn thời bệnh dịch covid-19 năm 2020 như thời bệnh dịch đen mà Thánh Catarina đã thi hành bác ái cứu giúp. Tất cả tiền thu về sẽ được gửi đi ủng hộ Ơn Gọi Phụ Tỉnh Dòng Đaminh VN Hải Ngoại.

Dịch giả cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi qua sự bầu cử của Mẹ Maria và của Thánh Nữ Catarina, chúc phúc và đem bình an cho mọi độc giả.

Giuse Tom Tường Phạm, 2020

NB. Nếu anh chị em Huynh Đoàn nào muốn có Sách Những Lời Nguyện cùa Thánh Nữ Catarina thành Siena, xin liên lạc với Tom Pham theo địa chỉ:

10324 Oriole Ave, Fountain Valley, CA 92708 USA.

Hoặc email: [email protected]

Pinterest